NRK Meny
Normal

Får kraftig lønnshopp

Tross skral kommuneøkonomi - får ordføreren en real lønnsøkning.

Maya Twedt Berli ordfører i Vegårshei

Maya Twedt Berlis nye ordførerlønn er 588 600 kroner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Maya Twedt Berli på Vegårshei får en lønnsøkning på 100 000 kroner i et ellers stramt kommunebudsjett, skriver Tvedestrandsposten.

Kommunen må trolig kutte en rekke steder, blant annet i støtten til barn og ungdom i neste års budsjett.

Flere kommunestyrerepresentanter reagerte med vantro da rådmannen fremmet forslag om at Vegårshei kommune innfører som prinsipp at ordførerens godgjørelse fastsettes til 90 prosent av stortingsrepresentantlønn.

Et flertall i kommunestyret valgte likevel å øke ordførerlønna til 588 600 kroner i året.