Kraftig kritikk av politikeres oppførsel i Valle

Kulturleder Torunn Charlotte Lund i Valle fyrer av en bredside mot oppførselen til flere politikere i kommunen. Hun krever nå nye retningslinjer for hvordan politikere skal oppføre seg.

Politikere i kommunestyret i Valle

Tonen og oppførselen til politikerne i Valle settes nå på dagsorden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I en e-post til arbeidsmiljøutvalget i kommunen krever hun nå nye retningslinjer for hvordan folkevalgte politikere kan og bør opptre i råd og utvalg.

Hun har sett utfordringene over flere år og har tatt saken opp i ulike sammenhenger i kommunen.

Etter å ha fått kraftig politisk kritikk uten begrunnelse mot saksutredelsen og behandlingen av kulturhus-saken, mener hun begeret nå er fullt.

Torunn Charlotte Lund

Kulturleder Torunn Charlotte Lund ønsker retningslinjer for hvordan politikere kan oppføre seg i råd og utvalg.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

«Det er etterkvart blitt slik i Valle kommune at det er ingen grenser for kva ein politikar kan finne på å seie og tillate seg å seie, i full offentlegheit, for å ramme både administrasjonen og andre, og eg meiner vi må få sett søkelyset på dette», skriver hun i e-posten som NRK har fått tilgang til.

Hun mener at det snarest må settes i gang et arbeid i forhold til hvordan politikere kan oppføre seg i forhold til de ansatte i administrasjonen.

Det bør også gjennomføres en obligatorisk politikeropplæring i starten av hver kommunestyreperiode i forhold til hvordan politikere skal oppføre seg, mener hun.

«Dersom politikarane verkeleg meiner at rådmannen og delar av administrasjonen er så lite kompetente og så kunnskapslause som dei framstiller oss, må dei, som ansvarlege arbeidsgjevarar, vere sitt ansvar bevisste og leggje inn ei skikkeleg satsing på kompetanseheving », skriver hun i e-posten.

Dette temaet er blitt feid under teppet, fordi ein ikkje ønskjer meir negativ omtale og omdøme enn vi allereie har.

Torunn Charlotte Lund, leder kultur og fritid Valle kommune

Ikke bevisst på de etiske reglene

Torunn Charlotte Lund er leder for kultur- og fritidsenheten i Valle kommune og er gift med tidligere ordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H).

Hun er også selv varamedlem for Høyre til kommunestyret.

Lund sier til NRK at kommunen har etiske retningslinjer for hvordan man skal oppføre seg, men at mange politikere ikke er bevisste på disse reglene.

«For meg er dette blitt ein faktor som går ut over min trivsel på arbeidsplassen, og eg føler rett og slett at administrasjonen er "fritt vilt" som ein kan seie kva ein vil til og om», skriver hun i e-posten.

Hun utdyper oppfatningen sin overfor NRK.

– Dette har vart over flere år og jeg ønsker å få frem at mine intensjoner for å ta dette opp nå, er å få det bedre i kommunen. Jeg vil at det skal bli bedre å jobbe i kommunen og jeg vil at det skal bli bedre å være politiker i denne kommunen. Det er kun gode intensjoner som ligger bak at jeg tar dette opp nå. Og jeg tar det ikke opp bare på vegne av meg selv. Det er flere som opplever dette som ubehagelig og vanskelig. Dette går på vår omgangsform i kommunen, sier Lund.

– Har du fått noen tilbakemeldinger etter at du sendte denne e-posten internt til arbeidsmiljøutvalget?

– Jeg har sendt e-posten til arbeidsmiljøutvalget med kopi til min leder som er rådmannen. Jeg snakker med min leder hver eneste dag, men har ikke snakket med han om dette i det siste, utover at jeg har orientert ham om mine synspunkter gjennom denne e-posten, sier hun.

– Er det flere som har samme oppfatning som deg om oppførselen til enkelte politikere i Valle?

– Jeg kan ikke snakke på vegne av andre, men saken er jo også tidligere tatt opp av politikere selv fra kommunestyrets talerstol. Jeg har i lengre tid opplevd framferden til deler av det politiske nivået som belastende, men det er sikkert andre som har opplevd dette enda verre enn meg selv, sier Lund.

Hun mener det er blitt vanlig blant enkelte politikere å komme med respektløse formuleringer mot både rådmannen og administrasjonen i ulike råd og utvalg.

Lund sier at situasjonen for egen del har blitt så belastende at hun vurderer å søke seg jobb et annet sted enn i kommuneadministrasjonen i Valle.

Kulturlederen mener at det stadig er brudd på de etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte som ble vedtatt i juni 2013. Hun oppfatter at hun ut fra disse reglene også er forpliktet til å si fra om disse forholdene.

Vi må nok få en mer respektfull tone enn vi til tider opplever i kommunestyret i dag.

Tarald Myrum, ordfører i Valle

– Det er en noe hard tone

Tarald Myrum

Ordfører Tarald Myrum sier det til tider er en hard tone i politikken i Valle.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Valle, Tarald Myrum (Sp), er kjent med e-posten fra kulturlederen, men vil avvente behandlingen i arbeidsmiljøutvalget før han kommenterer saken inngående.

– Det ligger nå som en konkret sak til behandling i arbeidsmiljøutvalget. Hvis rådmannen finner grunnlag for å ta denne problemstillingen til politisk nivå, så skal vi behandle den seriøst og grundig, sier Myrum.

– Men hvordan oppfatter du politikernes oppførsel på generelt grunnlag?

– Vi må konstatere at det er en noe hard tone. Det er ikke til å underslå. Vi må nok derfor få en mer respektfull tone enn vi til tider opplever i kommunestyret i dag, sier han.

Ordføreren mener det er viktig at både ansatte i administrasjonen og politikere føler at de blir behandlet med respekt.

– For at kommunen og de ulike organene i kommunen skal fungere godt kollegialt og gi oss gode resultater, så er det viktig at man har en god tone, sier Myrum.

Ingen kommentar

Eivind Berg

Rådmann Eivind Berg ønsker ikke å kommentere saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmann i Valle, Eivind Berg, sier til NRK at han ikke har noen kommentar til denne saken på nåværende tidspunkt.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken nå. Saken skal diskuteres i arbeidsmiljøutvalget og jeg vil avvente den diskusjonen før jeg sier noe.

– Du er rådmann og jobber tett med dine folk i administrasjonen. Hva slags inntrykk har du av at politikeres kritikk og oppførsel går inn på de ansatte?

– Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere nå.

– Hva tenker du om saken som øverste administrative leder i kommunen?

– Nei, det vil jeg ikke si noe om akkurat nå.

– Ordføreren sier at du og arbeidsmiljøutvalget vil kunne legge denne saken frem som en politisk sak til behandling. Vil du gjøre det?

– Det kan jeg ikke si noe om. Jeg vil ikke forskuttere hva som skjer i arbeidsmiljøutvalget. Vi skal diskutere saken, også får vi se hva som skjer.

– På generelt grunnlag. Hva slags inntrykk har du av politikernes oppførsel i kommunen og kritikk av deg og dine medarbeidere?

– Nei, det kan jeg ikke kommentere, avslutter Berg.

Møtet i arbeidsmiljøutvalget skal være 2. desember.

– Fryktelig leit

Margit Dale

Margit Dale (Sp) synes det er fryktelig alvorlig at ansatte i kommunen føler seg trakassert av politikere.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Kommunestyrepolitiker Margit Dale (Sp) synes det er fryktelig leit at ansatte i administrasjonen føler at de blir trakassert av enkelte politikere i full offentlighet.

Hun kom inn som ny politiker i kommunestyret i 2011 og har selv reagert på en tøff verbal politisk tone ved et par anledninger.

En gang gikk hun opp på talerstolen i et kommunestyremøte og ba ordføreren gripe inn i forhold til negative uttalelser og utspill fra en politikerkollega.

– Dette var en episode som jeg følte gikk langt over streken. Jeg tok det opp i møtet og ba ordføreren klubbe slike utspill, sier Dale til NRK.

Hun mener det er en ukultur blant enkelte politikere i Valle.

– Det er en ukultur blant enkelte. Det er fryktelig leit at det har blitt slik. Jeg gikk inn i politikken fordi jeg ønsket å skape noe godt for kommunen. Det er leit når tiden blir brukt til å henge ut andre personer, sier hun.

– Kulturlederen sier at hun i lengre tid har opplevd deler av det politiske nivået som belastende og at hun nå vurderer å søke seg jobb et annet sted. Hva tenker du om det?

– Ja, det er veldig alvorlig. Hvis noen føler det slik så må det gjøres noe med. Vi kan ikke ha det slik i vår kommune. Vi bør nok ha en gjennomgang på hvordan man skal oppføre seg som politiker i offentligheten. Å gå på en talerstol og henge ut folk går bare ikke an, sier Dale.

– Hva vil du selv gjøre med denne saken?

– I første omgang vil jeg prøve å oppføre meg eksemplarisk og avvente hva som skjer i arbeidsmiljøutvalget i kommunen.

– Er det mulig å få til en endring i Valle-politikken?

– Ja, det er klart det er mulig å gjøre noe med dette. Man må gå inn i seg selv og ha respekt for andre og ha respekt for ulike meninger, sier Sp-politikeren.