Koster 4 milliarder å fikse veien

Å ruste opp veinettet i Vest-Agder og fjerne forfallet på fylkesveiene vil koste 2,5 milliarder kroner. I Aust-Agder er prislappen på 1,5 milliarder kroner. Det viser en kartlegging Statens vegvesen har gjort.

Dårlig vei

Det er mange dårlige fylkesveier på Sørlandet og det vil koste flere milliarder kroner å få veiene oppgradert til tiltenkt veistandard, viser ny rapport.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan, NTP, for perioden 2014 til 2023, har Statens vegvesen foretatt en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfallet på fylkesveiene.

Prislappen for å gjøre noe med forfallet på fylkesveiene i Vest-Agder er beregnet til hele 2,5 milliarder kroner og i Aust-Agder er oppgraderingen og utbedringene beregnet å koste 1,5 milliarder kroner.

Totalt er det estimert et behov på mellom 45 og 75 milliarder kroner for å oppgradere hele fylkesveinettet i Norge til den opprinnelige tiltenkte veistandarden.

Oppgradere og fjerne forfall

Nina Danielsen

Veiforfallet har pågått over mange år. I 2011 viste Sp-politiker Nina Danielsen i Flekkefjord frem dette digre veihullet.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det vil altså koste 2,5 milliarder kroner å fjerne forfall og gjøre nødvendige oppgraderinger på fylkesveinettet i Vest-Agder.

Av dette er om lag 890 millioner kroner knyttet til veifundament og veidekke og om lag 910 millioner kroner til veiutstyr og miljøtiltak.

Det er også et stort behov knyttet til drenering og avløpsanlegg, og dette er kostnadsberegnet til 320 millioner kroner.

Behovet knyttet til bruer vil koste om lag 290 millioner kroner.

Aust-Agder

I Aust-Agder er det registrert et samlet behov på om lag 1,5 milliarder kroner for å fjerne forfall og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på fylkesveinettet i fylket.

Det største behovet er knyttet til veioverbygningen (veifundament og veidekke), som er om lag 1,0 milliard kroner.

Det er også behov knyttet til drens- og avløpsanlegg på om lag 40 millioner kroner, samt veiutstyr og miljøtiltak som har et behov på om lag 150 millioner kroner.

Det er kartlagt et behov på om lag 180 millioner kroner knyttet til bruer.

Forfall over lang tid

Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på fylkesveinettet, sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehold, heter det i rapporten.

Statens vegvesen har sammen med fylkeskommunene foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på fylkesveinettet.

Det er 16 fylkesveitunneler i Vest-Agder, med et samlet registrert behov på om lag 140 millioner kroner.

Det er registrert behov for tiltak i alle tunnelene og de største tiltakene er knyttet til oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften i fem tunneler og først og fremst sikkerhetsbelysning i to tunneler på fylkesvei 42, Bjørkåstunnelen og Gåsehellertunnelen.

Kostnadene til disse to tunnelene samt Presteheiatunnelen på fylkesvei 471 utgjør i overkant av 60 prosent av de totale kostnadene når det gjelder å utbedre forfallet på veiene i fylket.

«Rapporten inneholder ikke forslag til prioritering av prosjekter og økonomiske midler, men er en oppsummering av behovene knyttet til fjerning av forfall samt nødvendige oppgraderinger av fylkesvegnettet forårsaket av mange års utilstrekkelig vedlikehold», heter det i rapporten.

– Veiene egner seg for minigolf

Kåre Gunnar Fløystad

Kåre Gunnar Fløystad (Sp) mener fylkesveiene på Agder egner seg for minigolf.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er viktig å unngå et klasseskille på veinettet, de som ferdes langs veien er ikke opptatt av om det er en riksvei eller fylkesvei, men om veien er god og sikker.

Det sier førstekandidat for Aust-Agder Senterparti Kåre Gunnar Fløystad i en pressemelding.

Han mener noen av veiene på Sørlandet har så mange hull at de best egner seg for minigolf.

– Det er de store veiprosjektene som får fokus, men de fleste kjører daglig på en fylkesvei, og noen av de veiene egner seg best for minigolf. Dessverre er det ikke veldig sexy å snakke om vedlikehold i forhold til nye store prosjekter, men jeg mener at fylkesveiene vi bruker hver dag til jobb og skole nå må bli prioritert, sier han.

Han sier at Senterpartiet ønsker at kommende NTP skal inneholde midler for å sette fylkeskommunene i stand til å ruste opp veinettet sitt.

– Jeg blir overrasket om ikke samferdselsminister Marit Arnstad tar opp dette ved framleggelse av nasjonal transportplan, sier Fløystad.

– Det er hompetitten

Kåre Glomsaker

Kåre Glomsaker (Frp) håper nå på statlige penger til veivedlikehold.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Leder av samferdselsutvalget i Vest-Agder, Kåre Glomsaker (Frp), sier veimyndighetene endelig har fått øynene opp for et problem som Frp har satt søkelys på i lang tid.

– Endelig har myndighetene innsett forfallet vi har ropt ut om så lenge. Nå begynner kampen om å få så stor del av pengene som overhodet mulig, sier han.

Han håper at det kommer nok penger til å ta unna det verste forfallet.

– Veiene våre er så elendige at dette kan vi ikke leve med. Det er hompetitten på mange av veiene i indre bygder. Dette er veier som knytter Agder sammen og som er viktige omkjøringsveier for trailere når europaveiene er stengt, sier han.

– Ubegripelig

Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman (H), sier kostnadene til nødvendig veivedlikehold i fylket nesten er ubegripelig.

– Summen for Vest-Agder er så stor at den er større enn hele fylkeskommunens totale budsjett som er på i underkant av 2 milliarder kroner, sier Damman.

De dårlige fylkesveiene blir tema når landets fylkesordførere møtes førstkommende mandag, sier Damman.

Også ordfører i Hægebostad kommune, Ånen Werdal (H), er overrasket over prislappen på veiforfallet.

– Jeg er overrasket over størrelsen på forfallets beløp.

Han sier fylkesvei 42, som er selve livsnerven i indre Agder, er i en elendig forfatning.

– Jeg håper på 1 milliard kroner til vår veistrekning. Fylkesvei 42 er livsnerven for indre Agder og er i en elendig forfatning nå. Forfallet er katastrofalt, med mye telehiv, sier Werdal.

Han mener det må være et økt fokus på fylkesveiene og ikke bare E39 og E18.

Video Stort hull på fylkesvei

Denne veistandarden var ikke Sp-politiker Nina Danielsen spesielt godt fornøyd med i 2011.