NRK Meny
Normal

Lærere og skoleledelse krangler - elever får fri

Ved Valle skule i Aust-Agder skal det i lang tid ha vært en personalkonflikt mellom lærere og ledelsen ved skolen. Denne helgen går det 200.000 kommunale kroner på å løse konflikten.

Valle skule

Kun 1. til 7. trinn ved Valle skule har skole fredag. De eldre elevene har fått fri.

Foto: Setesdølen / Ole Birger Lien

På barne- og ungdomsskolen har elevene fra 8. til 10. trinn fredag fått fri fordi lærerne og ledelsen har dratt på personalseminar på Straand hotell i Vrådal i Telemark, skriver lokalavisa Setesdølen.

Ifølge lokalavisa skulle tiendeklassingene ha mattetentamen denne fredagen.

Kostbart forsoningsseminar

Bakgrunnen for seminaret som varer til søndag er alvorlige samarbeidsproblemer mellom en gruppe lærere og ledelsen ved skolen.

I et informasjonsbrev sendt fra kommunen til elevforeldre bekreftes det at personalseminaret arrangeres «med bakgrunn i interne utfordringer i personalgruppa på Valle skule».

Totalt deltar 25 kommuneansatte på helgens møte, som ifølge rådmannen ligger an til en pris på 200.000 kroner.

Bare to lærere er igjen på skolen.

Foruten at hotelloppholdet skal betales av kommunen, må det dekkes helgetillegg til de ansatte. Det er også leid inn en psykolog med kompetanse innen folkeskikk og uskikk på jobben til seminaret.

Vrådal Quality Straand Hotell

Vrådal Quality Straand Hotell i Telemark er arena for møtet mellom skoleledelsen og lærere. (Arkivfoto)

Foto: Vrådal Quality Straand Hotell

– Lagbygging

– Seminaret i Vrådal er et forsøk på lagbygging. Jeg kan ikke komme med raske løsninger, for nå må jeg holde meg til jussen. Nå er vi inne i en prosess. Så håper jeg som alle andre vi kan finne løsninger, sier rådmann Eivind Berg i Valle til Setesdølen.

– I og med at også fagforbundene er inne i dette, handler det i grunnen om noe som berører de aller fleste på skolen. Det er også derfor vi tar konflikten så alvorlig, og nå gjør vi et forsøk med seminaret i Vrådal, forteller Berg.

Målet er at staben skal vende velforlikte hjem igjen søndag ettermiddag.

Rådmannen vil ikke utdype overfor NRK, som har forsøkt å nå flere for kommentar i saken, men ikke lyktes.