Må utbedres for 1,2 milliarder

Dårlig vedlikehold er årsak til at bygninger ved Sørlandet sykehus må utbedres for 1,2 milliarder kroner, skriver Fædrelandsvennen.

600 millioner kroner må inn i løpet av de neste fire årene, og de resterende 600 innen åtte år, mener Multiconsult, som har vurdert sykehus-standarden. 

- Det er avdekket betydelig etterslep både på vedlikehold av bygningsmassen og teknisk modernisering, sier Per Torgersen, driftsdirektør ved Sørlandet sykehus.

 

 

Problemer over tid

Det uklart hvordan sykehuset skal håndtere saken. Saken vil uten tvil bli et tema i budsjettdebatten i Helse Sør.

 

 

-Umiddelbart betyr det ikke noe problem for sykehusdriften og pasientene. Men over litt tid må vi ha betydelige midler til å modernisere - både for å opprettholde teknisk driftsikkerhet og for å ha en moderne og effektiv sykehusdrift, sier Torgersen.

Verst i Kristiansand

Tilstanden er verst i Kristiansand hvor det trengs 840 millioner kroner til utbedring av bygningsmassen.  298 millioner kronertrengs  i Arendal, og 86 millioner kroner i Flekkefjord.