Kors-saken på Kringkastingsrådets klagetopp

De fleste klagene Kringkastingsrådet fikk inn i år handlet om bruk av korssmykke under nyhetssendingen til NRK Sørlandet. Antall klager doblet seg sammenlignet med året før.

Siv Kristin og korset

Saken om et korssmykke førte til 188 klager til Kringkastingsrådet.

Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

Nyhetsanker Siv Kristin Sællmanns kors-smykke utløste en kraftig debatt etter at hun ble bedt om å ikke bruke dette smykket under nyhetssendingen til NRK Sørlandet.

Korssmykket på 14 mm førte til stor medieoppmerksomhet i inn- og utland. Mange reagerte på at Sællmann ikke fikk bære kors på TV-skjermen. Blant annet ble det opprettet egen side på Facebook til støtte for å bære korset.

Klagetoppen

Kringkastingsrådet skriver i en pressemelding at den såkalte korssaken førte til at antall klager til Kringkastingsrådet i 2013 doblet seg sammenlignet med året før.

Smykke, Siv Kristin Sællmann

Korssmykket på 14 mm førte til en klagestorm mot NRK.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det kom inn 188 klagebrev til NRK i forbindelse med saken.

Rådssekretær i Kringkastingsrådet, Erik Berg-Hansen, sier at klagene var utløst av en aksjon på Facebook.

– Samtlige brev var egenproduserte og viste et stort og ekte engasjement mot NRKs forbud mot programlederes bruk av korssmykke i nyhetsprogrammer, sier rådssekretær Erik Berg-Hansen

– Hvorfor tror du det kom inn så mange klager?

– Jeg tror saken rørte ved noe mer enn bare korset. Mange av klagerne var på en måte grunnfjellet i det verdikonservative Norge. De har sett seg lei av banning og sex på TV eller for mye engelsk musikk i NRK P1, sier rådssekretæren til NRK.

Nøytral

Kringkastingsrådet behandlet klagesaken på møte i begynnelsen av desember. Rådets leder May-Helen Molvær mente at et diskre bruk av slike smykke og merker burde være tillatt. Men et flertall av rådets medlemmer var enige i at NRK i sin nyhetsformidling må fremstå som politisk og religiøs nøytral.

Erik Berg Hansen

Rådssekretær i Kringkastingsrådet, Erik Berg-Hansen, sier aldri før har NRK fått så mange klagebrev som i korssaken.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Andre klager

Klagestatistikken for de fire siste åra i Kringkastingsrådet viser ellers at det kun er Trekantserien fra 2010 som tilnærmet har generert like mange klager som korssmykkesaken.


Oversikten fra rådet viser også at publikum liker dårlig endringer i NRKs programinnhold eller programprofil.

Flytting av barneprogrammet Drømmehagen, fjerning av Fedrelandssalmen, endring i P1s programprofil eller beslutning om å ta Knut Borge av som programleder for 20 Spørsmål utløste alle kraftige reaksjoner.