Skal utrede taktfast medlemsflukt

Korps-Norge har sprunget lekk. I løpet av 25 år har 60 000 medlemmer marsjert ut av norske korps. I Kristiansand tar de grep og utreder situasjonen.

I løpet av 25 år har korps-Norge mistet 60 000 medlemmer. Skolekorpsene i Kristiansand skal nå utredes, med bakgrunn i synkende medlemstall.

– Jeg synes vi er altfor få. Mange har sluttet. Det er synd fordi det er mye gøyere når vi er flere, sier en av korpsets to klarinettister, Kaisa Ernstdotter Hammerstrøm.

Grim korps

Grim Skolemusikkorps i Kristiansand sliter, i likhet med resten av landets korps, med rekrutteringen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Hammerstrøm varmer opp til ny øvelse i Grim Skolemusikkorps som holder til like nord for Kristiansand sentrum. Flere titalls medlemmer har forlatt fritidsaktiviteten i løpet av få år.

Da Kristiansand-korpset feiret 60-årsjubileum i 2010, var de 45 stykker.

Nå er situasjonen en ganske annen. Det er under 20 medlemmer igjen.

Historiene fra ulike korps i Kristiansand er likelydende. Enkelte korps hadde i storhetstiden på 90-tallet over 100 medlemmer. Nå er det kun et knippe musikanter igjen.

Antall korpsmedlemmer halvert på landsbasis

Særlig bedre er det ikke på landsbasis. Siden starten av 90-tallet er antall korpsmedlemmer i Norge halvert.

Stein Tore Sorthe

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

I dag er det nær 60 000 medlemmer i Norge, men 40 prosent av dem er over 26 år.

Ungdomsserier som Orps på NRK har bidratt noe til rekrutteringen. i 2009 opplevde Norges Musikkorps Forbund en økning i medlemsmassen på 30 prosent. Men siden den tid har medlemstallet igjen falt.

I Kristiansand har det også vært synkende medlemstall. Nå vil man ikke lenger bare sitte å se på trenden. Korpsene i byen skal utredes.

– Vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag slik at vi kan være sikre på at vi satser på de riktige tingene. Vi må få fram hva status for korpsene er, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe.

Han vil ha mer kunnskap om korpsmiljøene i byen slik at kommunen kan iverksette tiltak for å øke rekrutteringen, og bedre kvaliteten og statusen.

– Det har raknet. Korps har blitt litt ukult

Lillian Johansen

Styreleder i Grim skolemusikkorps, Lillian Johansen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Styreleder i Grim skolemusikkorps, Lillian Johansen, har vært med i mange år og er fortvilet over situasjonen.

– Det gjør meg veldig trist. Det har raknet. Det er ikke noe gøy å se at vi er blitt så få. Man begynner jo å tvile litt på sine egne evner.

– Hvorfor har det blitt slik?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror det har med at idretten tar mye plass og at korps har blitt litt ukult. Men det er det jo ikke.

– Det trengs

Også Norges Musikkorps Forbund (NMF) er positive og skal bidra i utredningen sammen med Cultiva og Kristiansand kommune.

– Ungene har flere tilbud nå enn før, så mange har ikke tid. Det er fint at vi får hjelp, for det er ingen som sitter på fasiten. Det blir bra å utveksle erfaringer. Det trengs, sier styremedlem i NMF Sør, Charlotte Algrøy Svidal.