Kontroll på brann

Det er nå kontroll på brannen i parkeringsanlegget Parko i Kristiansand, men det ryker kraftig ennå.

brann i det brannvesenet ankommer