Hopp til innhold

Konsesjon til Tonstad vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Tonstad vindkraftverk med nettilknytning i Sirdal kommune.

Tonstad vindpark, Øst for Vardefjell

Kraftverket kan gi strøm som tilsvarer årsforbruket til rundt 25 000 husstander.

Foto: Illustrasjon: Tonstad Vindpark

Kraftverket kan gi inntil 620 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 25.000 husstander.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Flere har gått mot utbygginga fordi de mener naturinngrepene blir for store.

Olje- og energiminister Tord Lien mener de har funnet en god balanse mellom energi og natur.

– Med denne konsesjonen har vi funnet en meget god balanse mellom et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet.

– Jeg har lagt vekt på at Sirdal kommune er positiv til prosjektet, og at det samlokaliseres med Statnetts nye ledningsanlegg i området, sier Lien.

Protester

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, ga Tonstad Vindpark AS konsesjon i desember 2013.

Dette konsesjonsvedtaket ble påklaget både av representanter for frilufts- og miljøverninteressene og hyttenaboer.

Jonny Liland

Ordfører Jonny Liland (Ap) sa nei til vindkraft, og mener det blir svært synlig i deler av kommunen.

Foto: Svein Johnsen / NRK

Ordføreren i Sirdal Jonny Liland (Ap) var blant dem som stemte nei. Han er skeptisk til hvordan det blir seende ut når det nå er sagt ja til en stor utbygging av vindkraft.

– Nedre Sirdal blir nok forandret av dette. Det blir synlig, sier ordføreren og viser til at det er snakk om 60 vindturbiner med høyde opp mot 150 meter.

Han understreker at han både respekterer og jobber etter vedtaket.

Liker å gå tur blant vindmøller

Departementet opplyser at de i klagebehandlinga har vurdert hensynet til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv.

– Prosjektet balanserer på en god måte behovet for utvikling og hensynet til friluftsliv og biologisk mangfold, som er godt ivaretatt, sier Lien.

Han viser videre til at det blir klager mot de fleste vindkraftanlegg.

– Selvfølgelig lytter vi til alle innspill, men vi må også erkjenne at utviklingen av fornybar energi vil synes.

– Hvordan synes du selv vindmøller i naturen ser ut?

– Jeg er en stor entusiast av vindkraft. Jeg er også en av dem som trives med å gå tur i vindkraftanlegg. Jeg erkjenner at det er mange som ikke gjør det, og det må vi ta hensyn til, sier Tord Lien.

Departementet har satt vilkår om før- og etterundersøkelser i tillegg til et program for tiltaks- og kompensasjonsplan av hensyn til hubrobestanden i regionen.

Sundtoft sa nei

Da fylkesutvalget i Vest-Agder behandlet Tonstad Vindpark i august 2013, var daværende fylkesrådmann Tine Sundtoft klar i sitt råd til politikerne. Hun ba dem si nei til utbygginga på grunn av de store naturinngrepene i et viktig friluftsområde både for tilreisende og hyttebeboere.

– Mye av kvaliteten i området er knyttet til landskaps- og naturopplevelser og kan karakteriseres som et regionalt friluftsområde, sa Sundtoft.

Tonstad Vindpark. Virak
Foto: Illustrasjon: Tonstad Vindpark