NRK Meny
Normal

Frykter konsekvensene av nasjonalpark

Konsekvensen av opprettelse av Raet nasjonalpark i Aust-Agder vil være mer positiv enn negativ, viser ny rapport. Men Frp-topp frykter stagnasjon i nasjonalparkområdet.

Valøyene blir en del av Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark strekker seg fra kysten i Grimstad og inn i Telemark. Raet ligger på den store grusryggen som for 10.000 år siden ble avsatt da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Valøyene utenfor Fevik blir en del av den nye nasjonalparken.

Foto: Fylkesmannen i Aust-Agder

Anders Kylland (FrP)

Anders Kylland (Frp)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Raet nasjonalpark vil hindre naturlig utvikling i kystkommunene som blir berørt. Det mener varaordfører i Arendal, Anders Kylland fra Frp.

– På sikt frykter jeg nok at restriksjonene vil være så førende at utviklingen i området vil stagnere, sier Kylland.

Visse restriksjoner

En rapport som er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-Agder, viser at vern vil ha flere positive enn negative konsekvenser. Men det vil kunne ramme privat utbygging og framtidig havbruk, sier prosjektleder for rapporten, Leif Lillehammer i Multiconsult.

– Det vil være restriksjoner ved opprettelse av havbruk og aquakultur i et nasjonalparkområde.

– Det vil også være restriksjoner på nye bygg innenfor nasjonalparkområdet. Derfor har vi vurdert det til å ha en liten negativ innvirkning både på kort og lang sikt, sier Lillehammer.

Attraktivt friluftsområde

Det er det unike kystområdene langs Raet som strekker seg både over og under vann i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, som trolig vil få det strengeste vern i framtida.

– Rapporten deres konkluderer med større positive enn negative følger. Hvilke er de mest positive?

– Slik vi ser det er det spesielt beskyttelse av naturmiljøet på land og i vann. Pluss at opprettelse av en nasjonalpark vil føre til større attraksjon for området som friluftsområde, sier Lillehammer.

– Det ringer i noen bjeller

Selv om hovedinntrykket i rapporten fra Multiconsult er positivt, viser den at framtidig utvikling i kystkommunen vil rammes, sier varaordfører i Arendal, Anders Kylland fra Frp.

– Når jeg hører at havbruk og den type virksomhet står i fare så er det klart at det ringer noen bjeller. Vi vet fra før at i andre områder hvor det er nasjonalpark er det sterke restriksjoner, sier Kylland.

Geir Andre Homme

Geir Andre Homme

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Prosjektleder for Raet nasjonalpark hos Fylkesmannen i Aust-Agder, Geir Andre Homme, er ikke enig i dette. Han mener rapporten tvert om dokumenterer at kystkommunene vil tjene på en nasjonalpark.

– Dette er en nasjonalpark som består av 97 prosent sjøarealer og den utviklingen som eventuelt vil komme – den kommer gjerne på land, og de arealene er stort sett vernet allerede som landskapsvernområder. Jeg ser at det får positive konsekvenser på andre områder som regionen kan spille på.