Kong Haakon-skulptur avduket

Etter å ha deiset i bakken og blitt skadet er nå kongestatuen på plass igjen på torget i Kristiansand