Kommuner vil ikke ha kreftkoordinator

Flere kommuner på Agder vil ikke ha en kreftkoordinator selv om Kreftforeningen betaler det meste. Lister-kommunene har sagt nei til å dele på en slik stilling.

urgence hopital

Over 200 kommuner har hatt en kreftkoordinator. Nå vil mange kutte stillingen som i hovedsak har vært finansiert av Kreftforeningen.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Rådmann Nordman Udland i Lyngdal, bekrefter at samtlige kommuner i Lister-regionen har sagt nei til en felles kreftkoordinator.

Han tror det skyldes måten stillingen blir finansiert på.

– Stillingen blir finansiert i starten. Det er vel og bra, men etter en nedtrappingsperiode er det kommunene selv som må betale, sier han.

Over 200 kommuner har hatt en kreftkoordinator. De tre første årene har stillingen i hovedsak blitt betalt av Kreftforeningen. I høst går imidlertid den subsidierte prosjektperioden ut.

Ønsker ikke kreftkoordinator

Som de første i landet, kuttet kommunene Audnedal, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Åseral sin kreftkoordinator i vår. Nå kommer flere etter.

Lyngdal fikk signal fra Kreftforeningen om at de fremdeles ville betale for en stilling dersom kommunen fikk med seg samarbeidskommunene Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal. Ingen ville.

Udland tror det er flere grunner til det, blant annet at kommunene har satt igang en felles satsing på folkehelse. Han tror også at mange mener det blir feil å ha en egen stilling for én spesifikk sykdom.

Kutter i støtten

Assisterene generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Aleksander Opdalshei, synes det er beklagelig at kommunene sier nei.

– Jeg synes det er synd for pasientene som bor i disse kommunene, men vi må ha forståelse og respekt for at det kan være krevende å få til et lokalt samarbeid.

Til nå har Kreftforeningen finansiert 75 prosent av stillingene. Nå skal den reduseres til 60 prosent. De resterende 40 prosentene må kommunene selv betale.

– Vi fant det uheldig å kutte all støtte nå, men vi ser for oss en gradvis reduksjon i støtten, sier Opdalshei.

En ringerunde til samtlige kommuner i Agderfylkene viser at mange rådmenn vil videreføre stillingen, men det er det opp til politikerne å bestemme. Det vil bli avgjort når budsjettene skal vedtas før jul.