NRK Meny
Normal

Kommunen uenig i mobbedom

Kristiansand kommune er uenig i dommen i Agder lagmannsrett, der kommunen er dømt til å betale en tidligere skoleelev nesten én million kroner i erstatning på grunn av mobbing.

Gro Hamre

Gro Hamre fører saken for kommunen.

Foto: NRK

Det sier Gro Hamre som er kommunens advokat i denne saken.

Hun opplyser at kommunen i neste uke vil avgjøre om dommen skal ankes til Høyesterett.

Kristiansand kommune ble i lagmannsretten også dømt til å betale 300.000 kroner i saksomkostninger. Kommunen fikk medhold i saken i tingretten.

Offer for omfattende mobbing

Gutten, som i dag er 30 år gammel, ble utsatt for mobbing i flere år da han var elev ved en barneskole i Kristiansand. Lagmannsretten la i dommen vekt på at mobbingen var kjent, men at oppfølgingen fra skolen og skolens rådgiver ikke var god nok.

LES: Kristiansand må betale erstatning til mobbe-offer

Gutten ble ifølge dommen utsatt for "grov og vedvarende fysisk og verbal mobbing, slag og spark samt erting og utestenging", under barneskoledagene på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-årene.

I ettertid har 30-åringen fått diagnosen posttraumatisk stress, og er blitt vurdert til 25 prosent invalid som følge av mobbingen. Ifølge hans advokat, Gisle A. Johnsen, er dette første eller andre gang en kommune dømmes i en lignende sak, dersom dommen blir stående.