Kommunen ba selv om flis-dumping

Valle kommune ba selv private aktører om å fjerne flishaugen på Rystadmo så fort som mulig i 2010. Nå sier den tidligere kommuneledelsen at de ikke vet hva som har skjedd med flismengden.

Flishaug i Valle
Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder

En deponert flisberg i Valle kommune skaper hodebry for politikerne. I fjor oppdaget miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder en ulovlig deponert flishaug ved elva Otra, som kommunen nå får påpakning for:

Tidligere rådmann Arne Tronsen sier han ikke kjenner til hvordan flismengden har blitt deponert.

– Dette kan jeg ikke erindre, sier Tronsen.

Kommunen ba om flytting selv

Dokumenter NRK har tilgang til, viser imidlertid at det var kommunen selv ved rådmann Tronsen som ba private aktører om å fjerne flishaugen fra Rysstadmo industriområde.

Dokumentet er signert rådmannen og etterlyser hurtighet.

«Valle Kommune ønsker flishaugen fjernet så fort som praktisk mulig, da det er behov for området til andre formål. Selve arbeidet må avtales og gjennomføres i samråd med Valle Kommune. Og vi forutsetter at fliseier selv tar alle kostnader med fjerning av flishaugen. Vi ber om tilbakemelding om når arbeidene kan startes opp, og hvordan de er planlagt gjennomført.»

Når NRK spør Tronsen om hvordan kommunen fulgte opp sin egen henvendelse om å fjerne flismengden, sier han følgende:

– Vi hadde tatt initiativ til dette, og det ble gjort etter råd fra teknisk avdeling. Den ble fjernet fordi den ikke var i samsvar med gjeldende lovverk.

Tronsen sier flyttingen ble fulgt opp av teknisk avdeling i kommunen den gang. Han mener det var forurensers eget ansvar å sørge for at flyttingen skulle foregå på en god måte.

– Analyser i forhold til miljøet kan ikke jeg svare på.

– Ikke en del av avtalen

Bjørgulv Sverdrup Lund var ordfører i Valle da kommunen ba om at flishaugen skulle flyttes. Han mener at flyttingen ble gjort på en forsvarlig måte på den tiden, og at eventuelle ulovligheter må ha oppstått i nyere tid.

Bjørgulv Sverdrup Lund

Tidligere Valle-ordfører Bjørgulv Sverdrup Lund

Foto: Svein Sundal / NRK

– Jeg oppfatter at dette ikke har noe å gjøre med den opprinnelige avtalen. Massen hadde til hensikt å forbedre jord og ble gjort på en forsvarlig måte, sier Sverdrup Lund.

Den tidligere ordføreren mener nye flishauger kan ha blitt deponert i ettertid.

– Hva som har skjedd i nyere tid med denne massen, vet jeg dessverre ikke, sier Sverdrup Lund.

NRK har vært i kontakt med nåværende rådmann Eivind Berg om det foreligger nyere avtaler mellom kommunen og private aktører. Han sier han ikke kjenner til saken og må undersøke det nærmere.