NRK Meny
Normal

Vil ha elektriske kommunebiler som standard

I neste bystyremøte kan Venstre og Arbeiderpartiet få flertall for at kommunen i framtiden må kjøpe elbiler når bilparken skal fornyes.

Elbil

Fra neste år kan det bli innført en innkjøpsregel som tilsier at kommunen må prioritere elbiler.

Foto: BRUNEL Richard / PHOTOPQR/LA MONTAGNE

– Jeg tror det vil bidra til en god økonomi for kommunen. I tillegg er det et enkelt miljøtiltak som kan bidrar til blant annet mindre utslipp av klimagasser samt mindre svevestøv, sier Dag Vige (V).

Det var Vige som formulerte det såkalte «verbalforslaget» fra Venstre og Arbeiderpartiet. Forslaget ble servert i budsjettpakken fra de to politiske partiene under forrige formannskapsmøte.

Skal prioritere elbil

I forslaget heter det:

«Kristiansand kommune skal ved fornyelse av bilparken velge elbil så sant elbil har nødvendig kvalitet og ytelse.»

Hvis Venstre og Arbeiderpartiet får flertall for forslaget, innebærer det at elbil skal prioriteres når bilparken fornyes. Vige mener likevel det må være noen unntak.

– Ingeniørvesenet vil i en del tilfeller ha behov for tyngre kjøretøy fordi oppdragene krever det. Da vil det verken være hensiktsmessig eller la seg gjøre å benytte elbil. Men innen helsevesenet og hjemmetjenesten vil det være gunstig, sier Vige.

Støtte fra varaordføreren

Forslaget til Venstre og Arbeiderpartiet får støtte av blant annet varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF).

– Jeg har personlig veldig sansen for elbiler og ivrer etter å få flere ladestasjoner i Kristiansand. Noen hevder nyere forskning viser at elbiler er mindre miljøvennlige enn først antatt, men det kan ikke jeg forstå. Spesielt i et land som Norge hvor man har god tilgang på elektrisitet gjennom blant annet vann- og vindkraft, sier Kristiansen.

Kristiansen er usikker på om han har partiet i ryggen

– Men jeg håper og tror det. Kommunal bruk av elbiler i Kristiansand er perfekt. Det er lite snø her og korte avstander internt i kommunen. Men vi trenger flere ladestasjoner, sier Kristiansen.

Ordføreren har ikke konkludert

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) er også positiv til bruk av elbiler i kommunen, og viser blant annet til at Oslo kommune har vedtatt et regelverk hvor elbiler har førsteprioritet.

– Kommunen er generelt svært opptatt av miljø. Jeg er også enig i intensjonen og at det bør tilrettelegges for bruk av elbil. Jeg er imidlertid usikker på i hvilken grad politisk ledelse skal være med på å detaljstyre hva slags innkjøp administrasjonen skal gjøre. Jeg har derfor ikke konkludert i denne saken, sier Grundekjøn.

– Udelt positiv

Grundekjøns kollega i bystyret, Randi Haukom, er svært positiv til forslaget.

– Dette er ikke en sak vi har hatt til gjennomdrøfting i partiet, men jeg ser på det som udelt positivt hvis vi kan innføre en slik innkjøpsordning. Jeg kan ikke se at noen skulle være negative til bruk av elbiler i kommunal sammenheng. Særlig ved korte turer. Dessuten er det besparelser ved at man unngår parkering og bomavgift samt drivstoffutgifter, sier Haukom.

Forslaget til Venstre og Arbeiderpartiet skal det stemmes over i bystyret 18. desember.