Kommunen ber folk om å «sladre» på koronabrudd

Innbyggere oppfordres til å melde fra til kommunen hvis de ser brudd på smittevernreglene. – Trusselregime, sier ordføreren i nabokommunen.

koronavakt familie

I sommer har det vært egne koronavakter i Kristiansand. I nabokommunen Lindesnes ber de innbyggere om å melde fra om smittevernsbrudd.

Foto: Christina Cantero / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror det er en god løsning at man kan melde fra til kommunen, for det er ikke så mange som tør å si fra direkte. De er redde for hvordan folk vil reagere, sier Mariell Kvinen Laland (17).

Hun er på besøk i Kristiansand med venninnene sine. De er enige om at det skal mye til for at de tør å gi beskjed hvis de ser at smittevernreglene ikke blir fulgt på restauranter, kafeer og butikker.

– Det er de ansatte som har ansvaret, mener Kvinen Laland.

jentegjeng på besøk i kristiansand. snakker om koronareglene.

Mariell Kvinen Laland (tredje f.v.) fra Rogaland er på ferie i Kristiansand med venninnene sine.

Foto: Christina Cantero / NRK

– Noen vegrer seg

I nabokommunen Lindesnes har de fått en jevn strøm av klager fra innbyggere som reagerer på at smittevernregler ikke blir fulgt.

Nå oppfordrer de innbyggere sine til å melde fra hvis de ser noe bekymringsfullt hos butikker, kafeer, restauranter og andre næringsdrivende i kommunen.

– Noen vegrer seg nok for å ta det direkte opp med stedet, og det er vårt ansvar å følge opp forhold som ikke er tilfredsstillende, sier kommuneoverlege Gunvor Launes til Lindesnes Avis.

Klagene dreier seg om mangel på håndsprit eller at én meters-regelen ikke opprettholdes.

– Vi vil helst at folk tar det direkte med det stedet de er på, men hvis de synes det er vanskelig så kan de si fra til oss, sier Launes til NRK.

Sandens kjøpesenter Kristiansand

Kjøpesenteret Sandens i Kristiansand har håndsprit ved inngangen og piler for hvilke retninger kundene skal følge.

Foto: Christina Cantero / NRK

Vil ikke sladre

Kristiansand kommune har en litt annen strategi. De vil ikke oppfordre til at innbyggerne «sladrer».

– Jeg synes ikke sladring er veien å gå. Det ville ikke vært mulig å gjennomføre i en så stor kommune som Kristiansand. Det offentlige har ikke nubbesjanse til å overvåke det.

Det sier fungerende ordfører Erik Rostoft (Folkelista).

– Vi stoler på at folk tar ansvar selv. Vi har klart oss bra hittil, legger han til.

Erik Rostoft

Fungerende ordfører i Kristiansand, Erik Rostoft.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kristiansand kommune har fått en «god del» henvendelser om brudd på smittevern, opplyste daværende kommuneoverlege Dagfinn Haarr i en e-post NRK har fått innsyn i.

– Vi anbefaler klagerne å ta direkte kontakt med ansvarlig for virksomheten. Kommunen har begrenset kapasitet til å drive tilsyn med de enkelte virksomhetene, skriver han.

turister får antibac fra koronavakter i markens i kristiansand

I juli fikk Kristiansand kommune egne koronavakter. De gir ut håndsprit og minner om avstandsregler.

Foto: Christina Cantero / NRK

«Koronavakter»

I stedet for å oppfordre innbyggere til å si fra om brudd på smittevern, har Kristiansand kommune ansatt fire «koronavakter» i sommer. De har delt ut håndsprit og minnet om avstandsregler.

– Vi vil ikke ha noe «trusselregime» her, sier Rostoft.

Han mener det viktigste er å holde hver enkelt person til ansvar.

– Det offentlige kan ikke drive overvåking. Vi er rett og slett avhengig av at folk tar gode beslutninger. Vi må stole på folk.

Kollektivtransport har opna for å sitje skulder mot skulder.

Kollektivtransporten har igjen åpnet for at man kan sitte skulder mot skulder.

Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Basert på tillit

Oslo kommune har ikke et eget system for at folk skal kunne tipse om brudd på smittevernregler. Det opplyser kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz.

– Vi understreker at det aller viktigste innbyggerne våre kan gjøre er å passe på at de selv ikke bryter reglene om en meters avstand, holder seg hjemme om de er syke og har god hygiene.

Det har heller ikke Bergen, men kommunen har mottatt flere meldinger om brudd på smittevern, opplyser kommuneoverlege Finn Markussen.

Status Norge

Sist oppdatert: 21.09.2020
678
Siste uke
23
Innlagt
267
Døde

Siste nytt fra NRK Sørlandet