NRK Meny
Normal

– Sammenslåing av kommuner rundt Arendal vil skape et nytt tyngdepunkt

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener en sammenslåing av kommuner i Arendals-regionen vil kunne skape et nytt tyngdepunkt på Sørlandet og skape større balanse mellom Arendals-regionen og Kristiansand.

Jan Tore Sanner

Kommunalministeren talte i dag til ordførerne i kommunene i Aust-Agder om kommunereformen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) besøkte Arendal fredag og møtte alle ordførerne i Aust-Agder for å snakke om kommunereformen.

I et intervju med NRK sier Sanner at en sammenslåing av flere kommuner i Arendals-regionen vil kunne skape et nytt tyngdepunkt på Sørlandet.

– Hvis kommuner i og rundt Arendal ønsker å gå sammen, så vil det kunne skape et nytt tyngdepunkt på Sørlandet og skape en større balanse mellom Kristiansand og Arendals-regionen, sier Sanner.

Men han fremhever at beslutningen om kommunesammenslåing må tas lokalt.

Arendal vs. Kristiansand

Jan Tore Sanner sier han har fulgt debatten om forholdet mellom Arendal og Kristiansand over flere år.

– Jeg har registrert at noen mener at Arendal er litt i skyggen av Kristiansand. Kommunereformen kan gi en mulighet til å lage et noe mer balansert sørland ved å gi også Arendals-regionen større tyngde. Men det er en debatt man må ta lokalt. Mitt poeng er å bruke reformen til å skape mer robusthet og også fremme vekst i både Aust- og Vest-Agder, sier han.

Sanner sier at Sørlandet er en region i vekst og ber lokalpolitikerne bruke kommunereformen til å forsterke denne veksten.

– Sørlandet er en region med vekst og som har sterke bedrifter særlig knyttet til Node og Eide-klyngen. Nå har man muligheten til å forsterke veksten gjennom å skape større og mer robuste kommuner. Det vil kunne tiltrekke seg mer kompetanse, flere mennesker, og legge til rette for gode tjenestetilbud, sier kommunalministeren.

Vil ikke si noe om antall kommuner

Det er i dag 15 kommuner i Aust-Agder og 15 kommuner i Vest-Agder.

Kommunalministeren vil ikke si noe nøyaktig om hvor mange kommuner han mener det bør være på Sørlandet i fremtiden.

– Det vil avhenge av hvordan man kan gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud. Jeg er opptatt av at debatten skal starte med tjenestetilbudet til innbyggerne og ikke minst hvordan man kan styrke lokaldemokratiet. De senere år har kommunene flyttet mye makt til interkommunale selskap og interkommunalt samarbeid. Jeg ønsker større og mer robuste kommuner som kan ta mer ansvar selv og som kan gi et bedre tjenestetilbud. Også må antallet kommuner komme etter hvert, sier Sanner.

– Men du ser for deg en kraftig reduksjon av antallet kommuner?

– Ja, kommunereformen kommer og skal gjennomføres i denne perioden. Det handler om å sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud. Og det betyr større og mer robuste kommuner. Og det betyr færre kommuner, avslutter Sanner.