Hopp til innhold

Kniver - også for øyet

En ny bok om en knivmakertradisjon er lansert på Vigeland.

Kniv av Lars Birkeland
Foto: Paul Briddey

To etterkommere etter en av knivmakerpionerene i Sør-Audnedal som levde på 1800-tallet, har bidratt til boken.

Tarald Lauen og Bjarne Herstøl gleder seg over at boka om tradisjonen etter deres oldefar Tarald Louen nå er realisert.

I  forbindelse med lanseringen er det kommet frem at kniver som i sin tid ble solgt for 3 til 10 kroner, i dag omsettes for opp til 40.000 kroner.

Men knivmakerne var ikke bare opptatt av kniver. De brukte ferdighetene sine også på for eksempel tiner, skrin og lommebøker.

Løvehodekniv laget av Elias Louen
Foto: Fra boken

Tarald Louen ble født i 1825 og var ifølge boken blant de  første av disse kunstnerene. Arbeidene var i produksjon helt opp til 1950-tallet.   

En kniv fra Sør-Audnedal
Foto: Kai Stokkeland / NRK