Klomsæt stevner kommisjon

Advokat Sigurd Klomsæt stevner Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker etter at kommisjonen avslo å ta opp igjen saken mot drapsdømte Viggo Kristiansen.

Baneheia-saken

Advokat Sigurd Klomsæt gir ikke opp Baneheiasaken og stevner nå Gjenopptakelseskommisjonen på vegne av drapsdømte Viggo Kristiansen.

Leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Helen Sæter, sier til agderposten.no at de mottok stevningen mandag 3. januar.

Viggo Kristiansens advokat gir dermed ikke opp kampen om å få saken opp til ny behandling.

Enstemmig

Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om ikke å behandle straffesaken mot Viggo Kristiansen på nytt, var enstemmig og konklusjonen var klar på at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter i saken.

– Stevningen forutsettes å være inngitt til Oslo tingrett, som formelt sender den til kommisjonen med et pålegg om og en frist for å inngi tilsvar, sier Helen Sæter til avisen.

Hun forteller at det er Oslo tingrett som styrer den videre prosessen nå.

Om Klomsæts påstand om at kommisjonens vedtak er ugyldig blir tatt til følge, vil kommisjonen behandle saken på nytt.

– Blir staten ved kommisjonen frifunnet i søksmålet, blir kommisjonens vedtak stående, sier Sæter.

Advokat Sigurd Klomsæt har tidligere sagt at avslaget på begjæringen om gjenopptakelse av saken har politiske overtoner.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for voldtekt og drap på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8). Drapene skjedde i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Kristiansens kamerat Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i samme sak.