Klippeblåvinge fredet

Sjelden Tvedestrands-sommerfugl er fredet.

Klippeblåvinge
Foto: Martin M. Petersen

Den ytterst sjeldne sommerfuglen, Klippeblåvinge, finnes i dag bare to steder, Tvedestrand og Halden.

På grunn av en dramatisk nedgang de siste årene ble den torsdag fredet av direktoratet for naturforvaltning.

Det er ikke ofte sommerfugler blir fredet på denne måten. Bare tre andre sommerfuglarter er fredet i Norge idag.

På høy tid

Arten har gått sterkt tilbake over tid, og er klassifisert som sterkt truet i den nasjonal rødlisten over truede arter som kom i fjor høst.

Leif Aarvik er formann i Norsk Entomologisk forening, en forening for forskere og samlere av insekter. Ifølge Aarvik var det på høy tid at Klippeblåvinge, ble fredet.

- Sommerfuglen er i tilbakegang i hele Nord-Europa. Den er forsvunnet fra mange steder, og vi står i fare for å miste i vår fauna.

Klippeblåvinge er spesielt utsatt, fordi tilholdsstedene ligger så langt fra hverandre.

- Hvis arten forsvinner fra ett av disse stedene er det veldig liten mulighet for at den dukker opp igjen, sier Aarvik.

Ikke lov å samle

Fra idag er det dermed forbudt å samle eksemplarer av sommerfuglen. Men Aarvik tror ikke det er nysgjerrige samlere som utgjør den største trusselen for klippeblåvingen.

- Jeg tror det er viktig at vi fokuserer på det som er årsaken til at sommerfuglen har gått tilbake. Det er endringer av miljøet der arten lever. Trær og busker vokser opp, slik at det ikke blir nok lys til planter og blomster. Da forsvinner også sommerfuglen, sier Aarvik.