Klipp hekken din, ellers...

Folk er for dårlig til å klippe hekkene sine. – Vi kontakter flere med brev i postkassa om vennligst å ta hekksaksa fatt, sier Jon Petter Langfeldt i ingeniørvesenet.

Jon Petter langfeldt

Jon Petter Langfeldt vil at folk skal klippe hekkene sine, så ikke sikten blir like dårlig som her på Lund i Kristiansand.

Foto: Svein Tybakken / Kristiansand kommune

Flere av landets kommuner ber nå folk klippe hekkene sine før skolebarna kommer tilbake.

Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune ber hageeiere være oppmerksom på overgrodde hekker og sørge for at de ikke stenger for trafikkantenes sikt i boligområdene.

– Det nærmer seg skolestart og mange nye førsteklassinger skal finne trygt fram til skolen. Overgrodde hekker er et problem i mange boligområder, sier avdelingsingeniør Jon Petter Langfeldt til Kristiansand kommunes hjemmesider.

To ukers frist

Om ikke hekkene blir klippet innen to uker setter kommunen i gang sine grove klippemaskiner.

Langfeldt advarer om at han ikke kan love et pent resultat.

– Nei, dessverre. Vi har absolutt ikke tid til å klippe alle hekkene for hånd. Vi må bruke relativt grove maskiner og resultatet blir deretter, sier Langfeldt på kommunens sider.

Et eksempel til etterfølgelse

Et eksempel til etterfølgelse, sier avdelingsingeniør Jon Petter Langfeldt i ingeniørvesenet om Asbjørn Myrstøls klipping av sin mors hekk i Kongsgård allé.

Foto: Svein Tybakken / Kristiansand kommune

Ditt ansvar

Statens Vegvesen opplyser at dårlig sikt er en medvirkende faktor i over tretti prosent av dødsulykkene på sykkel.

Slik sørger du for fri sikt i avkjørselen din:

  • Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten.

  • Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

  • Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter eller flytt gjerde eller hekk lenger inn på eiendommen.

  • Hvis du har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over vegbanen.

(Kilde: Statens Vegvesen)

Statens vegvesen illustrasjon
Foto: Statens Vegvesen