Kleppe tar vedtak med knusende ro

Landsmøtet som ekskluderte lederen av Demokratene var ugyldig, ifølge Partiregisteret. Det tar nestlederen med knusende ro.

Demokratene

Demokratene ekskluderte sin leder denne sommeren, men nå viser det seg at den avgjørelsen var ugyldig.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

– Ja, dette kommer til å ordne seg, sier politisk nestleder Vidar Kleppe.

Partiregisteret, som er et register over politiske partier, godtok ikke landsmøtet eller de vedtakene som ble gjort.

Dermed godtok de heller ikke ekskluderingen av partileder Kim Steinar Kjærner-Strømberg.

Fikk medhold

Det var i juni landsstyret i Demokratene ekskluderte partileder Kjærner-Strømberg etter påstander om at han har bløffet seg til partiledervervet.

Det endte med at to fraksjoner i partiet ekskluderer hverandre, og det meste fremstod som kaotisk.

Kort etter innkalte fløyen til Vidar Kleppe til ekstraordinært landsmøte og valgte ny leder og nytt styre.

Kim Steinar Kjærner-Strømberg klaget avgjørelsen inn for Partiregisteret fordi han mener det manglet gyldig beslutning og innkalling i forkant av landsmøtet 18. juni.

Nå har han fått medhold.

Vidar Kleppe

Vidar Kleppe tar avgjørelsen fra Partiregisteret med knusende ro.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Vil klage innen fristen

I sitt svar svarer Partiregisteret at «alle beslutninger fattet på det aktuelle landsmøtet må anses som ugyldige».

De skiver videre at «de meldte endringen av utøvende organ for Demokratene i Norge derfor ikke kan registreres i Partiregisteret».


– Alle andre etater og register har godkjent dette ekstraordinære landsmøtet vi hadde i Kristiansand, sier Kleppe til NRK.

– Sånn er jo det offentlige systemet. Dersom noen klager skal klagen behandles. Også har vi fått muligheten til å komme med tilsvar.

Demokratene har fått frist til 1. september med å klage på avgjørelsen.

– Dette er prosedyre. Etter den datoen vil alt være i den skjønneste orden, sier Kleppe.

– Dette er yrkeskverulanter

Vidar Kleppe sier Demokratene er i vekst, og at de opplever mye positivt i partiet.

– Men for oss som sitter utenfor virker dette kaotisk. Hva kan du si om det som skjer i partiet?

– Du må huske på at dette er noen få personer som er yrkeskverulanter og som aldri har fått til noe, sier Kleppe

– Det er heller ikke mulig å få tak i dem på verken telefon eller mail, sier han.


Han synes det er trist at det lages så mye støy for så lite.

– Det er jo ikke noe seriøst som ligger bak dette. Dette er fire eller fem personer av langt over 1000 medlemmer som driver på denne måten her, og det er bare trist.

Vil ikke kommentere

Kim Steinar Kjærner-Strømberg skriver i en mail til NRK at flertallet i sentralstyret, de som ble «avsatt», har hatt som mål å gjenopprette tilliten til landets offentlige myndigheter.

Videre skriver han at saken ligger til behandling hos Partilovnemnda, og at de utover det ikke har noen kommentar.

Om beskyldningene skriver han:

– I forhold til Vidar Kleppes «beskyldninger» vil vi gjøre oppmerksom på at Vest-Agder- fraksjonen representerer mindretallet i det valg av sentralstyre av Landsmøte 17. april 2016. De representerer derved ikke flertallet.