Kritiserer biblioteket for å nekte SIAN-møte

Bystyrepolitiker Vidar Kleppe i Demokratene kaster seg nå inn i kampen for at Arne Tumyr i organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) skal få leie lokaler i Kristiansand folkebibliotek for å avholde et opplysningsmøte.

Vidar Kleppe

Bystyrepolitiker Vidar Kleppe liker dårlig at den omstridte organisasjonen SIAN ikke får ha møte i biblioteket.

Foto: Dalen, Leif Hallgeir / NRK

NRK har tidligere fortalt at biblioteksjef Anne Kristin Undlien har avslått en søknad fra SIAN om å leie lokaler i biblioteket for å holde et møte med påfølgende debatt.

Arne Tumyr, leder, Sian

Arne Tumyr føler seg urettferdig behandlet i denne saken.

Foto: Marianne Holden / NRK

Biblioteksjefen fremhever at opplegget for det planlagte opplysningsmøtet ikke samsvarer med de verdiene som Kristiansand kommune og folkebiblioteket legger til grunn for sin virksomhet.

Leder i SIAN Arne Tumyr mener avslaget er en knebling av den omstridte organisasjonen, og er kritisk til at organisasjonen behandles ulikt i forhold til andre organisasjoner og enkeltpersoner som leier biblioteket til møtevirksomhet, utstillinger og arrangementer.

Nå kommer saken på politikernes bord gjennom en interpellasjon fra Demokratenes Vidar Kleppe.

Feilaktig begrunnet

Kleppe fremhever i interpellasjonen at avslaget er feilaktig begrunnet med at formålet til SIAN ikke samsvarer med de verdiene som Kristiansand kommune og folkebiblioteket legger til grunn for sin virksomhet.

«Demokratene mener at beslutningen om å nekte en lovlig demokratisk organisasjon som SIAN å få leie et møterom i Kristiansand folkebibliotek strider mot grunnleggende demokratiske rettigheter som ytringsfriheten og likebehandling – i en kommune hvor alle har: like rettigheter, plikter og muligheter til samfunnsdeltakelse, kulturell utfoldelse, utdanning og arbeid uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet eller nasjonalitet», heter det i interpellasjonen fra Kleppe.

Hans Otto Lund

Hans Otto Lund (H) sier biblioteksjefen har ansvaret for hvem som får ha arrangementer på biblioteket.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kleppe ber nå ordføreren ta et initiativ slik at SIAN i fremtiden kan få leie møtelokaler i biblioteket på lik linje med andre organisasjoner.

Har rett til å avvise

Gruppeleder i Høyre, Hans Otto Lund, skriver i en e-post til NRK at biblioteket har en daglig leder som har redaktøransvaret for denne type forespørsler.

– Det er denne ansvarshavende som benytter sin rett til å avvise en eventuell ensidig agitasjon. Hvilket synes riktig, skriver Lund.

Han sier Kristiansand folkebibliotek er en offentlig institusjon som i sine nye forskrifter skal medvirke til debatter av ulike slag, slik som eksempelvis Litteraturhuset i Oslo og andre steder i landet har vært en viktig arena for debatter.

– Men da som tilrettelegger for debatt hvor flere ulike syn kan diskuteres i ordnede former, sier Lund.

Mette Gundersen

Mette Gundersen (Ap) stoler på bibliotekets avgjørelse i denne saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han sier Kristiansand hadde en parallell situasjon for noen år siden i Byhallen.

– Daværende ordfører Per Sigurd Sørensen tillot ikke tilsvarende innspill fra tilsvarende organisasjon. Dette var også nedfelt i bruksreglementet for lokalet. Det er nå igangsatt et arbeid for å revidere samme reglement for den nye, store Byhallen, sier Lund.

Stoler på biblioteket

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Mette Gundersen, sier til NRK at hun foreløpig ikke har lest interpellasjonen fra Vidar Kleppe.

Men hun stoler på bibliotekets vurderinger i denne saken.

– Politikerne skal ikke legge seg opp i bibliotekets program, ei heller hvem som leier eller ikke får leie lokaler der, sier Gundersen i en kommentar.

Grete Kvelland Skaara

Grete Kvelland Skaara (KrF) sier hun vil ta debatten når alle opplysninger i saken er på plass.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Gruppeleder i KrF Grete Kvelland Skaara sier hun nå regner med at ordføreren innhenter alle opplysninger i saken, også synspunkter fra rådmannen og kulturdirektøren som har støttet avslaget.

– Så tar vi debatten deretter, når alle opplysninger er på plass, sier hun.

Andre lokaler bedre egnet

Bystyrepolitiker Dag Vige (V) sier til NRK at biblioteket i byen ikke er det riktige stedet for Tumyrs møter.

– Biblioteket er ikke riktig sted for møter i "karismatiske" bevegelser, enten det er SIAN som er arrangør, eller det er en ytterliggående religiøs sekt. Biblioteket må vektlegge å være et sted for den brede allmennhet, sier han.

Dag Vige

Dag Vige (V) vil ikke ha SIAN-møter på biblioteket, men sier kommunen har andre lokaler å tilby.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Vige mener møtelokaler i det nye rådhuskvartalet er bedre egnet for SIAN.

– Vi har nå på plass nye gode møtelokaler i rådhuskvartalet som er til utlån. Det er et bedre egnet sted for SIAN og et sted å la Arne Tumyr holde sitt foredrag. Det er gode lokaler som er offentlig tilgjengelige, sier Vige.

Venstre-politikeren tar sterkt avstand fra SIANs holdninger til muslimer.

– Jeg er fundamentalt uenig i de ekstremt islamfiendtlige holdningene som SIAN har. Når organisasjonen vil nekte muslimer å bygge sine gudshus i Norge er det diskriminering. Det er også diskriminering når organisasjonen vil avvise muslimer fra å komme til Norge. Jeg er forarget over at slike holdninger fortsatt finner grobunn blant mennesker i vårt samfunn, sier han.

Men Vige sier samfunnet må tåle slike synspunkter innenfor rammen av norsk lov.

– Vi må tåle slike synspunkter. Det må være rom så de kan komme til ytring, innenfor lovverkets rammer, sier Vige.