NRK Meny
Normal

Klarer ikke skaffe nok asylplasser

UDI Sør har fått inn 16 tilbud om drift av ordinære asylmottak. Behovet er langt større.

Tormod Stavenes

UDI Sør trenger flere plasser for asylsøkere i ordinære mottak. De 16 tilbudene som har kommet inn, er ikke nok til å dekke behovet.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Fredag var siste frist for å levere inn tilbud om drift av ordinære asylmottak.

– Vi har fått inn 16 tilbud. Vi burde hatt mer, sier regiondirektør i UDI Sør, Tormod Stavenes til NRK.

Han sier at de gjerne skulle hatt mer enn 25 tilbud for å dekke behovet for plasser i ordinære mottak.

– Vanskeliggjør situasjonen

Målet er å få flest mulig av asylsøkerne i akutte mottak over i ordinære mottak.

– Akuttinkvartering er ment som en midlertidig løsning. At asylsøkere blir værende der over tid, vanskeliggjør situasjonen. Dette gjelder særlig barn i grunnskolealder. Det er viktig at de kommer inn i mer ordnede forhold, sier Stavenes.

I området som UDI Sør dekker, sitter fortsatt 3800 asylsøkere i akutte mottak.

Dette området består av fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold.

Åros camping, Søgne

Åros camping i Søgne er ett av akuttmottakene som har blitt opprettet i høst.

Foto: NRK

– Ingen krise

Selv om UDI Sør har fått inn langt færre tilbud enn ønskelig, er det ny rekord når det gjelder tilbud på drift av ordinære mottak.

– Det er behovet som er så stort. Det er en ny situasjon på alle måter, sier Stavenes.

Stavenes vil ikke definere situasjonen som noen krise. Mange av aktørene som i dag driver akuttmottak, har signalisert at de kan fortsette driften i påvente av nye ordinære plasser.

UDI har også ute en konkurranse om plasser for unge, enslige asylsøkere. Totalt er det lyst ut 700 slike plasser. Så langt ser det ut til at 550 av plassene er i boks.

Det endelige svaret får UDI Sør førstkommende mandag.

Ifølge Stavenes er det mer krevende å få på plass slike plasser.

– Det er mer krevende fordi det ligger et omsorgsbehov i bunn. Det er nødvendig med en helt annen organisering rundt den enkelte driftsavtale, sier han.

Mye usikkerhet

Tormod Stavenes

Regiondirektør i UDI Sør, sier at behovet for plasser i ordinære mottak er stort.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Selv om antall asylsøkere som kommer over grensen har gått betraktelig ned de siste ukene, er det en viss usikkerhet knyttet til hva som kommer til å skje framover.

Det gjelder blant annet hvordan tilstrømmingen vil bli dersom grensekontrollen i Norge og Sverige oppheves.

Ifølge Stavenes vurderer også UDI Sør asylmottak på skip. Hvor det eventuelt vil komme, vil han ikke si noe om.

Politikerne i Kristiansand har sagt ja til slike skip. Politikerne i Arendal har sagt nei.