Klar for sørlandshistoriens største fusjon

Nå starter arbeidet med å skru sammen en ny kommune med 110 000 innbyggere. Sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand blir sørlandshistoriens største fusjon.

Greibesland, Furre, Hilde, K3

Ordførerne Johnny Greibesland (Songdalen), Harald Furre (Kristiansand) og Astrid Hilde (Søgne) skal nå i gang med arbeidet med å danne en ny kommune. (Arkivfoto).

Foto: NRK

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), har stor forståelse for at det er sårt å bli tvangssammenslått.

I Søgne er det stor motstand mot fusjonen, og i Songdalen er det også delte meninger om sammenslåing.

110 000 innbyggere

HARALD FURRE under en K5-debatt

Harald Furre, ordfører i Kristiansand (H).

Foto: NRK

Men Furre har stor tro på den nye kommunen.

Og nå begynner arbeidet med å skru sammen de tre kommunene.

– Det blir en kraftfull kommune som skal gi gode tjenester til innbyggerne. Vi blir cirka 110 000 innbyggere, så det blir en kommune som også vil telle i nasjonal sammenheng. Regjeringen har allerede sagt at vi får storbytilskudd, noe som betyr om lag 50 millioner kroner ekstra i året for å levere gode tjenester.

Mye må avklares

Allerede tirsdag 13. juni møtes forhandlingsutvalget fra de tre kommunene. Da starter diskusjonen om sentrale punkter som hva den nye kommunen skal hete og hvor mange folkevalgte representanter det nye bystyret skal bestå av.

  • Regjeringen har bedt Fylkesmannen kalle inn kommunestyrene til et møte 20. juni.

– Da skal det fattes vedtak om navn, størrelse på bystyret, og mandat og sammensetning av det som kalles Fellesnemnda. Fellesnemnda blir et slags midlertidig kommunestyre som skal være ansvarlig for sammenslåingsprosessen, sier Furre.

  • Til høsten skal sammenslåingen formelt stadfestes ved Kongelig resolusjon.
  • I september 2019 skal det nye kommunestyret velges.
  • 1. januar 2020 trer sammenslåingen i kraft.
Kommunekart

Slik ser fremdriftsplanen ut for kommunesammenslåing.

8500 ansatte

Det er i dag cirka 8500 ansatte i de tre kommunene.

Et stort arbeid gjenstår. Kristiansand må blant annet si opp og reforhandle et tusentalls avtaler som kommunen har inngått. Samtlige ansatte må få ny avtale med den nye arbeidsgiveren.

Hva slags rolle skal «nye Kristiansand» ta fra 2020?

– Først skal vi foreta en sammenslåing i gjensidig respekt. Vi er tre likeverdige kommuner selv om størrelsesforholdene er veldig forskjellige. Kristiansand skal fortsatt være en raus storby som skal være med å prege hele landsdelen og unne hele Agder suksess, sier Furre.

– Vi skal fronte landsdelen nasjonalt og bidra til vekst i hele landsdelen. Vi ligger allerede langt fremme på velferdsteknologiområdet og har nasjonale forsøksprosjekter. Det er et felt som krever størrelse og et kraftfullt miljø. Der er vi allerede i den nasjonale elitedivisjonen, sier ordfører Harald Furre.

K3-samtaler i gang

Tidligere møte mellom politikere fra de tre kommunene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK