Klar for fylkespolitikken

– Vi står overfor et retningsvalg og et verdivalg når Agder blir ett fylke etter nyttår, sier Mirell Høyer-Berntsen (SV). Hvis hun blir fylkesordfører vil hun kjempe for miljø og klima og ta opp kampen mot forskjeller i samfunnet.

Mirell Høyer-Berntsen er fersk i fylkespolitikken og er SVs toppkandidat i Agder. Hun vil kjempe for miljø og klima og ta opp kampen mot forskjeller i samfunnet.