NRK Meny
Normal

Klager fylket inn for Sivilombudsmannen

De ansatte hos nedlagte NLI Nyland i Arendal mener fylkeskommunen ikke har gjort nok for å sikre videre drift. Nå klager de fylket inn for Sivilombudsmannen.

NLI Nyland, Pusnes

De ansatte ved NLI Nyland klager fylkeskommunen inn for Sivilombudsmannen. (Arkiv).

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Thor Åge Christiansen, Fellesforbundet

Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet gir råd til de 46 ansatte som ikke er fornøyde med det som har skjedd etter nedleggelsen. (Arkiv).

– De klager inn fylkeskommunen fordi de mener den ikke har bidratt til en god prosess rundt det å finne andre måter å drive bedriften videre på, sier organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, Thor Åge Christiansen.

Han fungerer som rådgiver for de 46 ansatte som fikk beskjed om at bedriften legges ned.

– Det har heller ikke vært noen diskusjoner om videre drift eller omstillingstiltak for ansatte eller lokalsamfunnet, ingenting, sier han.

140 års industrivirksomhet over

I juni ble det kjent at NLI Nyland, tidligere Pusnes, legger ned sin virksomhet på Tromøya utenfor Arendal.

Det betydde slutten for 140 års industrivirksomhet på stedet som på det meste hadde 1000 ansatte.

Bedriftsledelsen begrunnet nedleggelsen med dårlig lønnsomhet og en forverret markedssituasjon.

Men de ansatte er ikke fornøyde med det som har skjedd i ettertid.

Ifølge omstillingsloven skal fylkeskommunen starte og føre en prosess i forhold til videre eller annen drift, og også ta vare på de ansatte.

– De har ikke gjort noe av dette. Etter vårt syn har de bidratt til en raskere nedleggelse av bedriften, sier Christiansen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Bedriften NLI Nyland, som før het Pusnes, har bestemt å legge ned virksomheten på Tromøy, utenfor Arendal. Det blir dermed punktum for nesten 150 års industrivirksomhet på stedet.

Fylkeskommunen uenig

Næringssjefen i Aust-Agder fylkeskommune, Wenche Fresvik, kjenner til klagen fra de ansatte, men er ikke enig.

– Vi synes vi har håndtert dette på en så grundig måte som vi kunne. Vi er selvfølgelig ikke enige i de påstandene de kommer med i forhold til hvordan vi har håndtert omstillingsloven, sier hun.

Næringssjefen mener de har gjort det de kunne for en bedrift med svært dårlige økonomiske resultater.

– De har gått med underskudd og drevet for kreditors regning. Så bedriften var nødt til å gjøre noe i forhold til det dårlige økonomiske resultatet, sier hun.

Og da ble handlingsrommet til fylkeskommunen lite, sier hun.

– Det har vært holdt to drøftingsmøter der vi har sett på videre drift. Det ble fort sjekket ut fordi økonomien har vært dårlig i flere år, sier hun.

Den andre saken i omstillingsloven er hvordan de kan minimalisere konsekvensene for de ansatte.

– Der er det relativt lite en bedrift kan gjøre når de viser så dårlige økonomiske resultater, sier Fresvik.

NLI Nyland, Pusnes

Bedriften som tidligere het Pusnes har levert utstyr til og drevet vedlikehold for olje- og offshoreindustrien. (Arkiv).

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Håper prosessen stoppes

Men Thor Åge Christiansen, som representerer de ansatte, mener fylkeskommunen ikke har gjort nok.

Han håper klagen til sivilombudsmannen når frem.

– Vi håper hele prosessen stoppes, og at alt må starte på nytt.

– Altså nye prosesser for å se hva man kan gjøre for bedriften og de ansatte?

– Ja, og trekke tilbake oppsigelser og stoppe hele nedleggingen inntil det er gjort riktig, sier Christiansen.

– Vi er veldig trygge på at vi har håndtert denne saken om omstillingsloven veldig riktig, så vi frykter ikke dette, sier næringssjef Wenche Fresvik.

NRK har vært i kontakt med administrerende direktør, Gunnar Andersson, ved NLI Nyland. Bedriften ønsker ikke å kommentere saken ettersom kritikken ikke rettes mot dem.