Hopp til innhold

Klageboom på mobbing

Fylkesmannen i Vest-Agder opplever en kraftig økning i antall klagesaker som gjelder mobbing.

Mobbeoffer

Antallet mobbeklager har gått kraftig opp

Foto: Mikael Damkier / ScanstockPhoto

Stadig flere sender klage når barn blir mobba. For sju år siden var det ingen i Agder som klagde på håndtering av mobbesaker til Fylkesmannen. Men siden da har det økt jevnt og trutt.

Maiken Messel

Seniorrådgiver Maiken Messel hos Fylkesmannen i Vest-Agder

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fra 2008 har det bare har vært to mobbeklager i Aust-Agder, mens det i Vest-Agder har vært sendt inn hele 27 klager. Det viser oversikten over antall mobbeklager fylkesmennene i Norge har mottatt de siste seks årene.

Ikke mer mobbing

– Jeg tror ikke det er mer mobbing eller krenkelser overfor barn i skolen. Kanskje tvert imot. Men en del har vært skjult. Det har kanskje vært jobbet med det på skolen, men det har ikke kommer som klagesak til Fylkesmannen fordi man ikke har vært oppmerksom på den muligheten, sier seniorrådgiver Maiken Messel hos Fylkesmannen i Vest-Agder til NRK.no.

Og kanskje er det noe av forklaringa til de lave klagetallene i Aust-Agder. Utdanningsdirektør Karen Junker hos Fylkesmannen i Aust-Agder tror på ingen måte at få klager betyr perfekte skoler.

– Vi er klar over statistikken, og det gjelder på de fleste områder at austegdene klager veldig lite. Det betyr ikke at vi ikke har mange henvendelser når det gjelder læringsmiljø. Vi får ofte henvendelser fra foreldre og kommuner. I de fleste tilfellene tar vi det opp med kommunen og følger opp og ser at saken løser seg, sier Messel.

Karen Junker

Utdanningsdirektør Karen Junker.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Intensiverer opplysningen

– Men klager austegder mindre fordi de ikke kjenner til klagemulighetene så godt som i Vest-Agder?

– Vi håper jo at de har mer grunn til å være fornøyd. Vi kommer til å intensivere den opplysningen både fra Fylkesmannens side og vi kommer til å ta det opp med kommunene, sier Karen Junker.

Antall mobbeklager fylkesmennene i Norge har mottatt de siste seks årene:

Fylker

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totalt

Oslo og Akershus

4

11

11

12

12

7

24

81

Østfold

-

0

4

4

2

5

9

24

Hedmark

3

2

4

1

5

4

2

21

Oppland

1

4

2

6

1

6

4

24

Buskerud

0

0

1

4

2

5

2

14

Vestfold

0

0

2

3

4

9

12

30

Telemark

0

1

3

1

5

2

2

14

Aust-Agder

-

-

0

0

1

0

1

2

Vest-Agder

0

0

3

4

5

6

9

27

Rogaland

1

1

1

8

10

23

11

55

Hordaland

3

5

8

7

9

19

13

64

Sogn og Fjordane

2

0

4

3

2

4

4

19

Møre og Romsdal

6

6

8

15

13

14

2

64

Sør-Trøndelag

8

6

5

6

7

13

4

49

Nord-Trøndelag

2

2

6

1

5

5

3

24

Nordland

7

5

5

13

9

12

12

63

Troms

0

2

5

18

19

8

24

76

Finnmark

4

1

13

4

2

1

10

35