Kjørte ulovlig i tre uker

Utenlandske lastebiler som driver med ulovlig transportoppdrag, er et stort problem for lastebilnæringen i Norge.

Kabotasjekjøring

I februar i år ble det samme firmaet tatt for ulovlig kabotasjekjøring i Norge to ganger.

Foto: privat

Norges Lastebileier-Forbund mener at store, utenlandske spedisjonsfirma presser ned prisene og oftere tar transportjobber fra norske biler.

– Utenlandske sjåfører kjører bilene inn til Norge og så tar de oppdrag utover det som er lovlig. Både næringen og staten taper på dette. De som kjører ulovlig, betaler hverken moms eller arbeidsgiveravgift. Det er det vanskelig å konkurrere mot, sier Nilsen som er regionsjef i Agder og Rogaland

Store mørketall

I slutten av februar ble det samme firmaet tatt for såkalt ulovlig kabotasjekjøring to ganger, henholdsvis i Kristiansand og på Stoa i Arendal.

Det finnes internasjonale regler for kabotasje. En utenlandsk transportør som har utført en godstransport til Norge, kan utføre opptil tre kabotasjeturer med det samme kjøretøyet så lenge dette skjer innen syv dager etter at godstransporten fra utlandet kom til Norge. Å kjøre flere turer ut over dette, er ulovlig.

Kjell N. Nilsen

Fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund Kjell N. Nilsen tror det er store mørketall når det gjelder kabotasjekjøring.

Foto: Marianne Jacobsen / NRK

Én av bilene i firmaet som ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring, hadde kjørt i Norge i tre uker i strekk.

Nilsen mener det er store mørketall når det gjelder ulovlig kabotasjekjøring i Norge. Han ønsker hyppigere kontroller.

Vanskelig å avsløre

Statens vegvesen kontrollerer utenlandske kjøretøy i håp om å avdekke den ulovlige kjøringen. Det sier inspektør i Statens vegvesen, Tor Inge Kostøl.

– Vi prøver så godt det lar seg gjøre å kontrollere dokumentene som sjåførene har med seg og som viser om de har lov til å kjøre i Norge. Dette er en tung materie å gå igjennom, sier han.

Ifølge Kostøl er problemet todelt. Norske firma og sjåfører får færre oppdrag. Utenlandske sjåfører får dårlig betalt.

Han synes synd på de utenlandske sjåførene.

– Sjåførene har oppdragsgivere som ønsker å tjene penger i Norge. Sjåførene gjør som de får beskjed om. De tør ikke annet fordi det er deres eneste mulighet til å tjene penger.

Firmaet som ble tatt i februar, fikk bøter på henholdsvis 20.000 og 30.000 kroner.