Gjorde offentlig innkjøp uten anbudsrunde

Vest-Agder fylkeskommune innrømmer at de tok beslutning på for tynt grunnlag da de gjorde avtale om kjøp av digitale ordbøker.

Fylkeshuset i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune kjøpte digitale ordbøker fra Kunnskapsforlaget uten at andre ordbokforlag fikk delta i konkurransen.

Foto: Sander Heggheim/NRK

Knut Otto Pedersen

Knut Otto Pedersen som er seniorrådgiver for innkjøp i Vest-Agder fylkeskommune, sier det ikke er sikkert at en annen leverandør hadde fått oppdraget gjennom en anbudsrunde. (arkivfoto)

Foto: Kjell Inge Søreide

Vest-Agder fylkeskommune kan ha brutt reglene for offentlig anskaffelse.

Avtalen som ble inngått med Kunnskapsforlaget i 2009 fikk en av ordbok-konkurrentene til å reagere. Konkurrenten klaget saken inn til Klagenemnda for offentlige innkjøp.

Knut Otto Pedersen som er innkjøpssjef i fylkeskommunen sier det likevel ikke er sikkert at en anbudskonkurranse ville ført til et annen beslutning.

– Hvis vi i 2009 da dette var relativt nytt eller eventuelt i 2011 hadde gjennomført en konkurranse om leveranse, så ville vi hatt et bedre grunnlag og en bedre dokumentasjon for beslutninger uten at det nødvendigvis hadde ført til et annet resultat, Pedersen.

Første klage

Innkjøpssjefen sier at de som valgte Kunnskapsforslagets digitale ordbøker var overbevist om at de var den eneste leverandør som kunne levere produktet da beslutningen ble tatt.

I ettertid har det vist seg at beslutningen ble tatt på for tynt grunnlag, skriver fylkeskommunen i svaret til Klagenemnda for offentlige innkjøp. Pedersen sier det sjelden fylkeskommunen får slike klager.

– Dette er den første klagen på ulovlige direkte innkjøp som vi har hatt, men vi har hatt et par saker i klagenemnda men det er lenge siden nå.

Han sier offentlige innkjøp er et spesialisert fag med kompliserte regler.

– Vi har gode folk og godt utdannede folk. Det er likevel ikke alt vi får tak i og da kan sånne ting skje, sier Pedersen.