Forhandlingene strandet

Sør Arena bli ikke kommunal eiendom.

Sør Arena

Ingen har lyst til å eie Sør Arena i fremtiden.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

Kristiansand kommune vil ikke kjøpe Sør Arena. I flere dager har Sparebanken Sør, som eier Sør Arena, vært i forhandlinger med kommunen om salg. Men det ble for risikabelt, sier rådmann Tor Sommerseth.

- Risikoen ved en eventuell avtale ble alt for stor, sier rådmannen.

Dermed settes det et punktum for for stadion-saken fra kommunens side.


- Fra vår side har vi nå vurdert utkastet slik at det ikke er grunnlag for å anbefale kjøp og da vil ikke vi ta noe nytt initiativ. Nå ligger initiativet hos banken, sier Sommerseth.

Skuffet banksjef

Styreleder Øyvind Aasen som representerer Sparebanken Sør i Start Toppfotballs styre, er skuffet over at forhandlingene stanset opp.

– Jeg er skuffet. Vi var forberedt på at det kunne bli to utfall av forhandlingene og vi tar til etterrerning det som har skjedd, sier Aasen.

Han sier at de nå trenger noen dager til å tenke over hva de vil gjøre videre, og vil i dag ikke spekulere over andre alternative løsninger for at banken skal komme seg ut av Sør Arena.

Langsiktige utgifter

Ordfører Per Sigurd Sørensen har ikke lagt skjul på sin skepsis til et evnentuelt kjøp. Før forhandlingene strandet i dag uttalte Sørensen;

- For meg er det fortsatt et åpent spørsmål om det er riktig og hvorfor kommunen skal overta dette anlegget som Sparebanken Sør vil ut av, sier Sørensen.

Start Stadion A/S skylder Kristiansand kommune 40 millioner kroner.

Men for ordfører Sørensen handler et kjøp av Sør Arena om mer enn et billig kjøp av et flott stadioanlegg.

Det handler mer om en langsiktig økonomisk forpliktelse til å drifte en stadion for en profesjonell fotballklubb som Start.

En risiko

- Det har å gjøre med økonomien totalt sett og at dette ikke skal belaste kommunen med utgifter til oppgradering og vedlikehold i fremtiden, sier Sørensen.

Han mener risikoen med å eie Sør Arena er stor for Kristiansand kommune.

- Risikoen ligger i at man har et anlegg som har kostet 250 millioner kroner å bygge og eieren vil bli påført kostnader ved å eie dette anlegget i fremtiden i forhold til krav og vedlikehold. Jeg lurer på om det er riktig at en kommune skal ta den risikoen, sier han.