Kjevik-veien under lupen

Politikere er skeptiske til Avinors forslag til ny vei til Kjevik.

Innflyging til Kjevik

Mastene i elva har ført til sandbanker, mener Hamre Vel. Avinor vil ha vei på sørsiden av rullebanen.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Politikere er skeptiske til Avinors planer for ny vei til Kristiansand lufthavn Kjevik. Det kom fram på et møte i formiddag der velet møtte lokale politikere.

Talskvinne for Hamre vel, Ingrid Wisløff Jæger, ville få fram andre synspunkter enn Avinors i diskusjonen om veivalg til Kjevik.

- Det har ikke alltid vært like lett. sier hun.

 

 

Ingrid Wisløff Jæger

Ingrid Wisløff Jæger.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Dårlig samarbeid

Jæger har savnet en god dialog og samarbeid med Avinor. Etter hennes mening er ikke Avinor interessert i å finne en god løsning både for miljøet, beboere og trafikanter til Kjevik

.- Vi har jobbet lenge med denne saken og diskusjonen nådde toppen tidlig på 90-tallet. Etter det har det vært rimelig stille, men nå er det plutselig hastverk igjen, sier Jæger.

Årsaken til at det haster er at saken torsdag skal opp i byutviklingsstyret, og ikke minst at fristen for å få veien med i Nasjonal Transportplan er 1. oktober i år.

Miljøet

Hamre vels hovedargument er miljøet. Ved siden av at en bro fra Hamresanden og over til vestsiden av Topdalselven ødelegger et rekreasjonsområde, kommer veien Avinor vil ha på elvebredden og på sydsiden av rullebanen til å ramme 17 forskjellige truede dyrearter.

- Vi er redd for naturperlen og det nasjonale ikonet Hamresanden er og vi ser jo ganske skumle konsekvenser av en utbygging som Avinor vil ha. Ikke minst ser vi det på flyfoto fra munningen av Topdalselva der innflygingsmastene står i dag. Det er svære sandbanker rundt mastene i motsetning til bilder fra før mastene ble satt opp Da hadde elva fritt leide, sier Jæger.  

 

 

 

Trasevalg for Kjevik

Den røde linjen er Avinors forslag, den sorte er Hamre Vels.

Foto: www.reddhamresanden.no

Tunneller

Hamre vel og aksjonsgruppa vil ha tunnell gjennom Moneheia, ny bru over Topdalselva og tunnell under rullebanen. Avinor vil ha ny bru lenger sør og vei rundt rullebanen.

Byutviklingsstyrets leder Hans Otto Lund fra Høyre lanserte lørdag et tredje alternativ med tunnell under Moneheia og tunnell under rullebanen helt nord. Uansett alternativer er Lund overbevist om at for å få veiprosjektet inn i Nasjonal Transportplan, må det være lokal enighet.

- Denne stortingsperioden har vi ingen fra Agder-benken i samferdselskomiteen. Derfor er det viktig at vi er enige lokalt, både Agder-benken, fylkespolitikere og lokalpolitikere, for dette er en lokal sak, regional sak og ikke minst en nasjonal sak, mener Lund.

Ulykkesbelastet 

Statistikk fra Statens Vegvesen viser at trafikken på Rv 41 forbi Hamresanden er like stor som på E18. Statistikken viser også at 90 personer er skadet eller drept de siete ti årene på denne veien.

Det er veier tungt for Høyres Peter Gitmark, som var en av to agderrepresentanter fra Stortinget på dagens møte.

- Vi er nødt til å ha en sikker vei for lokalmiljøet og alle de tusener av mennesker som skal til og fra Kjevik. Vi har også den miljømessige siden av saken og dette sett under ett gjr at Avinors løsning for meg ikke er den beste, mener Gitmark

Helhet for fremtiden

Han får langt på vei støtte fra stortingskollega fra Fremskrittspartiet, Åse Schmidt. Hun er opptatt av at trasevalget må sees i en større helhet og er framtidsrettet.

- Nå bygges det en fire felts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand og det er naturlig at en vei til Kjevik knyttes til denne veien. Da kan man ikke lage en vei som Avinor tenker seg midt gjennom et boligfelt og mellom camping hytter og i det fineste naturområdet som er her ute. Vi må ha en vei som er tilpasset det behovet som er i dag og ikke minst det behovet som kommer, mener Åse Schmidt.