Granat-rydding vil påvirke flytrafikken på Kjevik

Fjerning av ammunisjon og granater i Jegersberg til våren, vil påvirke flytrafikken til og fra Kristiansand lufthavn. Turområdet ligger midt i innflyvningen. Avinor sier de tar eksplosjonsfaren på alvor, og vil nå sammen med Forsvaret finne løsninger så passasjerene ikke berøres.

KLM-fly mot Kjevik fra sør

Flytrafikken til og fra Kjevik blir påvirket når Jegersberg skal ryddes for granater og ammunisjon.

Foto: Leif Dalen / NRK

Kristiansands populære turområde Jegersberg skal renskes for mulige granater, ammunisjon og miljøfarlige tungmetaller etter den tidligere militære aktiviteten i området som militærleir, ekserserplass, befalsskole og krigsskole.

I verste fall kan gamle granater eksplodere under opprydningsarbeidet, og Avinor sier til NRK at dette ryddearbeidet vil kunne påvirke flytrafikken til og fra Kjevik på grunn av eksplosjonsfaren.

Nå skal Avinor og flyplassledelsen ved Kjevik møte Forsvaret for å diskutere hvordan ryddearbeidet i Jegersberg i minst mulig grad skal påvirke flytrafikken.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kart over Gimlemoen

Disse områdene på Gimlemoen vil bli berørt når man skal fjerne granater, ammunisjon og miljøgifter til våren.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune

Arbeidet må reguleres

– Når det er farefullt arbeid og mulighet for eksplosjoner i inn- og utflyvningstraseene til lufthavnen, så må dette arbeidet reguleres. I denne saken har Forsvaret meddelt Luftfartstilsynet om midlertidig fareområde i tilknytning til arbeidet på Gimlemoen. Og da har vi også fått en henvendelse om å se på mulige konsekvenser for flytrafikken.

Det sier lufthavnsjef Thomas Langeland til NRK.

– Hvilke konsekvenser kan dette arbeidet få for flytrafikken?

– Mens arbeidene pågår så vil dette fareområdet være aktivert, og når vi har flytrafikk inn eller ut over dette området, så kan vi i prinsippet ikke gjennomføre flytrafikken. Så her må vi finne en løsning som regulerer flytrafikkens avvikling og arbeidene på Gimlemoen, sier Langeland.

– Vil passasjerene til og fra Kjevik merke at dette arbeidet pågår i tre måneder?

– Jeg skulle tro at Forsvaret og vi i Avinor er kapable til å finne en løsning som gjør at flytrafikken ikke vil bli berørt, sier han.

Tre løsningsforslag

Langeland sier Avinor har satt opp tre mulige løsningsforslag i forhold til hvordan opprydningsarbeidet i Jegersberg skal påvirke flytrafikken i minst mulig grad.

Dette vil bli diskutert med Forsvaret.

– Fareområdet har en vertikal utstrekning som er ganske høy, og det gjør at vi nærmer oss høyden på flyvningene. Vi er alltid på den sikre siden, og vi skal sørge for at sikkerheten er ivaretatt. Derfor gjennomfører vi disse samtalene med Forsvaret, sier han.

Langeland tror alle parter er interessert i å finne gode løsninger i denne saken.

– Hvilke mulige løsninger ser du for deg i forhold til flytrafikken?

– I det øyeblikket at det pågår arbeid så kan vi ikke ha flytrafikk over området. Slik vi ser det har vi skissert tre alternative løsninger. Det ene er at arbeidet pågår nattetid. Det vil medføre visse utfordringer i forhold til lys. Vi ser også på muligheter for å gjennomføre arbeidet i perioder på dagen hvor vi har lite flytrafikk på Kjevik. Også må vi se på en løsning hvor saneringen foregår med en kontinuerlig start og stopp prosedyre, slik at når vi har flytrafikk, så må arbeidene i Jegersberg stoppe, sier Langeland.

Se TV-intervju med Thomas Langeland. Saken fortsetter under TV-innslaget.

Lufthavnsjefen intervjues om konsekvenser for flytrafikken når forsvaret skal rydde gamle skytefelt i Jegersberg i Kristiansand

Lufthavnsjef Thomas Langeland sier Avinor nå skal diskutere ammunisjonsryddingen i Jegersberg med Forsvaret.

Vil opprette et fareområde

Luftfartstilsynet vil om kort tid formelt vedta å opprette et såkalt fareområde for flytrafikken over Jegersberg.

Det sier seksjonssjef for flysikring i Luftfartstilsynet Svein J. Pedersen til NRK.

– Vi venter på tilbakemelding fra Avinor, og deretter vil vi opprette et fareområde for luftfarten og eventuelt pålegge noen restriksjoner og betingelser overfor Forsvaret når det gjelder ryddearbeidet i forhold til flytrafikken, sier Pedersen.

Han sier at Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Forsvaret med informasjon om ryddeplanene.

– Vår jobb er å sikre at dette ikke er en trussel mot flysikkerheten. Det vil bli opprettet et fareområde og varsles til pilotene på vanlig måte gjennom et varslingssystem vi har. Det vil nok ikke bli forbudt å fly inn i området, men piloter flyr ikke inn i varslede fareområder uansett, sier Pedersen.

– Må tilpasse oss

Skifte Eiendom som er et forretningsområde i Forsvarsbygg er ansvarlig for opprydningen i Jegersberg.

Prosjektleder Pål Skovli Henriksen sier til NRK at man vil og må tilpasse seg flytrafikken på Kjevik, men at det foreløpig ikke er helt avklart hvordan arbeidet skal foregå, uten at det får store konsekvenser for flytrafikken.

– Å rydde området om natten er uaktuelt for oss. Og på dagtid er det om lag 20 avganger og 20 ankomster på Kjevik. Det betyr mange avbrudd i vårt arbeid. Og det vil være utfordrende å forholde seg til, sier Skovli Henriksen.

– Hvordan ser dere på utfordringen i forhold til flytrafikken og arbeidet dere nå skal gjøre?

– Vi må etablere en sikkerhetssone som gir ferdselsrestriksjoner. Det kan ha konsekvenser for avviklingen av flytrafikken. Vi skal i samtaler med Avinor om dette, og vi vet at vi må tilpasse oss. Forsvarsbygg kommer ikke til å kreve stengning av Kjevik på grunn av dette tiltaket.

– Vil disse restriksjonene kunne fordyre hele ryddeprosjektet?

– Nei, det vil det ikke. Vi ønsker å få gjennomført ryddearbeidet på en praktisk og god måte. Vi eier i dag dette området og ønsker å selge eiendommen slik at den kan benyttes til fremtidige friluftsinteresser. Vi håper i så måte at alle hjelper oss slik at vi kan få dette til i løpet av kort tid, avslutter Skovli Henriksen.