NRK Meny
Normal

Kjendisgartner slipper å fjerne steinmasser i verneområde

Morten Bragdø slipper å fjerne steinmasser som vernemyndighetene mente han hadde dumpet i et kulturminneområde på Timenes i Kristiansand. Det har Riksantikvaren avgjort.

Bragdø

Det er ikke bevist at det ligger viktige kulturminner på jordet der gartner Morten Bragdø har dumpet steinmasser, mener Riksantikvaren.

Foto: NRK Sørlandet/Hans Erik Weiby

Bragdø er grunneier og ønsket for flere år siden å gjenvinne vannsykt jordbruksareal på eiendommen.

Han fylte på et bærende lag av steinmasser og skulle legge kompostjord over.

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder har ment at steinmassene var ulovlig dumpet i et verneområde med arkeologiske funn fra steinalderen og at dette kan ha ødelagt viktige kulturminner.

Voldsomt lettet

Morten Bragdø i hagen

Gartner Morten Bragdø er glad for Riksantikvarens avgjørelse.

Foto: Janne Aateigen

Riksantikvaren varslet Bragdø i fjor sommer at man hadde til hensikt å fatte et vedtak om at steinmassene måtte fjernes.

Bragdø fikk mulighet til å uttale seg om forholdet og det ble laget en tilleggsrapport om verneområdet basert på ny befaring og gjennomgang av arkiver.

Etter omfattende saksbehandling og klagebehandling har Riksantikvaren nå konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å kreve at steinmassene fjernes.

– Jeg er voldsomt lettet over vedtaket. Jeg har gjennom livet aldri bevisst gjort noe galt i forhold til myndighetene, så dette har vært en liten belastning for meg, sier Bragdø.

– Riksantikvaren mener saken kunne vært unngått hvis du hadde søkt om å dumpe steinmasser på forhånd. Da ville området blitt undersøkt. Hva tenker du om det?

– I ettertid kan man godt si at jeg burde ha søkt. Men det jeg har gjort er slik folk gjør for å dyrke jorda si. Og alt hadde vært løst dersom myndighetene hadde fortalt meg at de hadde gravd i jorda mi og funnet noe. Da hadde dette ikke vært noen sak, sier Bragdø.

Ikke lenger et verneområde

Martin Gollwitzer og Toini Thommessen

Arkeolog Martin Gollwitzer beklager lang saksbehandlingstid i denne saken.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Fylkeskonservatoren har fremhevet at området skjuler en strandbundet boplass fra midten av yngre steinalder.

Steinfyllingen er derfor å anse som ulovlig i henhold til kulturminneloven og fylkeskonservatoren mener at et automatisk fredet kulturminne er tildekket og muligens skadet.

Riksantikvaren mener derimot at Bragdø har ført tilstrekkelig bevis for at det sannsynligvis ikke lenger var et kulturminne på denne delen av eiendommen da steinmassene ble dumpet, siden jorda har vært bearbeidet til jordbruksformål i lengre tid.

Fylkeskommunen har nå fått beskjed fra Riksantikvaren om å fjerne denne delen av området fra verneregisteret.

– Denne saken er nå avsluttet fra vår side, og det har vært en uheldig lang saksbehandlingstid. Men dette kunne vi ha unngått dersom grunneier hadde søkt på forhånd. Da hadde vi hatt mulighet til å undersøke området.

Det sier arkeolog hos fylkeskonservatoren i Vest-Agder Martin Gollwitzer.