Kjemper videre for fastlandsforbindelse

Hidra Velforening gir ikke opp drømmen om å gjøre øya landfast. Nå jobber de videre med flytebroalternativet ettersom tunnelplanene ble skrinlagt.

Bro Hidra

Slik vil den nye flytebroen mellom Hidra og fastlandet se ut.

Foto: «Illustrasjon v/ LMG Marin AS og Nordwest3D AS».

– Vi ønsker å gjennomføre dette med en flytebroteknologi, sier John Hansen i velforeningen.

Tunnel ble skrinlagt

I januar i år ble det kjent at tunnelplanene til Hidra ble skrinlagt.

Årsaken var at det ville bli for bratt å lage tunnel mellom fastlandet og øya.

I etterkant har man sett på alternativer for å knytte de rundt 700 øyboerne sammen med fastlandet.

Nå sier velforeningen at de har klare både tegninger og planer for en ny flytebro, en teknologi som allerede er kjent.

Slik blir Hidra-tunnelen

Slik skulle tunnelen som skulle binde Hidra sammen med fastlandet se ut. Men planene ble skrinlagt da sikkerhetskravene ikke ble tilfredsstilt.

Foto: Multiconsult

– Nordhordlandsbrua stod ferdig i 1994, så dette er utprøvd og solid teknologi, mener Hansen.

Men velforeningen vil i tillegg lage et nasjonalt samarbeid med steder i landet som er i samme situasjon.

Vil ha et større flytebronettverk

Hidra Velforening vil nemlig gjøre en flytebro billigere ved å lage et større nettverk for fjord- og fastlandsforbindelser langs hele kysten av Norge

Det er ikke snakk om å kjøpe en bro til Hidra, en til Masfjorden og en til Trondheim, men å bestille i mengder.

– Her kjøper vi for eksempel en opsjon hos et skipsverft som er uten arbeid på kysten som produserer så og så mange lengder med bro, også monterer vi dem sammen, sier han.

Han sier dette ville fått prisen betydelig ned.

– Da kan man legge inn en bestilling hos et verft på elementer, også kommer tilpasningene etter hvert, sier han.

Billigere enn utgangspunktet

Ifølge velforeningen vil en flytebro koste mindre enn den opprinnelige tunnelen som var planlagt.

– Våre beregninger viser at dette kan vi gjennomføre innenfor de 580 millionene som lå til grunn for fylkestingets siste behandling i saken, sier Hansen.

De jobber fortsatt med å kvalitetssikre tallene før det skal presenteres for politikerne i fylkeskommunen.

– De skal få svar på de spørsmålene de måtte ha til et slikt prosjekt, sier han.

Arbeidsplasser

Ordfører Jan Sigbjørnsen har tidligere sagt at en flytebro mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord kan gi sårt tiltrengte arbeidsplasser i verftsindustrien.

I februar besøkte Sigbjørnsen og John Hansen Hordaland for å bli orientert om broløsninger etter at tunnelplanene til Hidra ble skrinlagt.

Modellen i Hordaland går ut på at entreprenørene velger hvordan en fastlandsforbindelse skal gjennomføres til en gitt pris. Det betyr at andre enn Statens vegvesen kan bygge bro innenfor de økonomiske rammer fylkestinget har gitt.