Kjemper om makten i Agder og Telemark bispedømme

Øivind Benestad og Kjetil Drangsholt står på hver sin liste ved kirkevalget til høsten. Saken om vigsel av likekjønnede skiller dem.

Det blir to lister til årets valg av bispedømmeråd i Agder og Telemark. Utbrytere lager nå en egen liste med kandidater som godtar kirkelig vigsling av lesbiske og homofile.

Øivind Benestad og Kjetil Drangsholt - på hver sin liste ved kirkevalget 2015.

For første gang blir det to ulike lister til bispedømmerådsvalget i Agder og Telemark. Utbrytere fra nominasjonskomiteens valgliste lager nå en egen liste med kandidater som godtar kirkelig vigsling av likekjønnet samliv. Bevegelsen Åpen folkekirke med Kjetil Drangsholt i spissen stiller for første gang liste til valget.

Ikke redd for splid

– Vi ønsker et godt alternativ til de medlemmene av kirken som vil ha en åpen folkekirke hvor folk kan føle seg hjemme, sier Drangsholt.

Han er ikke redd for at dette skal skape splid.

– I det kirkelige demokratiet må vi tåle uenighet. Allikevel er kirken en enhet, sier Drangsholt.

– Teologien truet

Øivind Benestad står på valglista som bispedømmets nominasjonskomite har satt sammen. Han har markert seg i bevegelsen som kaller seg Levende folkekirke, og er redd for at selve teologien står for fall.

– Spørsmålet om ekteskap og vigsel av likekjønnede går på hele skapelsesteologien. Er ekteskapet et samliv mellom mann og kvinne og en institusjon innstiftet av Gud? Eller er det en sosial konstruksjon som vi kan gjøre det vi vil med?

– Stort engasjement

Biskop Stein Reinertsen

Biskop Stein Reinertsen.

Foto: Tor Porter Saltrøe / NRK

Biskop Stein Reinertsen er ikke overrasket over at det blir to lister.

– Det forteller at det er et stort engasjement for å få inn de kandidatene man ønsker å få inn. Det sier noe om at kirken lever og har en fremtid.

Men spørsmålet er om det nå blir større polarisering i kirken.

Drangsholt understreker at kirken ikke er et meningsfellesskap, men et sakramentalt fellesskap som gir åndelig påfyll.

Benestad i Levende folkekirke synes det er uheldig med to lister. Han tror det kan føre til fraksjoner i kirken.

– Det blir veldig spennende å se hva som skjer.

Biskop Stein Reinertsen håper å få med mange folk som er opptatt av mer enn én ting.

– For vi har et utall av ting vi skulle gjort i kirken, sier Reinertsen.

Samler 150 navn

Kjetil Drangsholt og Åpen folkekirke må nå samle inn 150 navn og finne minst sju kandidater som vil stå på den alternative listen. Kirkevalget finner sted 13.-14. september, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.