Kjemper mot plast

Juletreprodusentene i Agder-fylkene slår tilbake, og møter konkurransen fra plastprodukter og billigtrær fra Europa. Mange steder har edelgranproduksjonen tatt over tidligere beiteområder.

Juletreprodusentene i Agderfylkene slår tilbake, og møter konkurransen fra plastprodukter og billigtrær fra Europa. Mange steder har edelgranproduksjonen tatt over tidligere beiteområder.