Normal

Kjemper for fullverdig sykehus i Flekkefjord

Aksjonskomiteen for Flekkefjord sykehus håper på stor oppslutning når de arrangerer folkemøte om sykehusets framtid i kveld.

Flekkefjord sykehus

Aksjonskomiteen for Flekkefjord sykehus inviterer til folkemøte om sykehusets framtid i dag.

Foto: Lars Eie / NRK

Sigmund Kroslid,

Sigmund Kroslid leder aksjonskomiteen for Flekkefjord sykehus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ei prosjektgruppe foreslår bare ett sykehus på Agder i framtida. Aksjonskomiteen vil kjempe for et fullverdig sykehus i Flekkefjord.

I februar gikk rundt 5 000 mennesker i fakkeltog i Flekkefjord. De protesterte mot forslaget om bare ett sykehus på Agder.

Leder av aksjonskomiteen, Sigmund Kroslid, har klare mål med folkemøtet i kveld.

Vil få ut god informasjon

– Det vi prøver å oppnå er for det første å spre god informasjon. Det andre er å prøve og overbevise de som ikke har forstått at det er viktig å opprettholde et godt lokalsykehus i Flekkefjord.

– Det tredje er at det framover er viktig å forberede seg til de prosessene som går nå, både i departementet og seinere i Stortinget når det gjelder Nasjonal helseplan.

Kroslid sier han håper å få ut så mye korrekt informasjon som mulig på folkemøtet.

– Det skal også orienteres om høringsuttalelsen som sendes til Sørlandet sykehus i forbindelse med planen for 2030.

Skal snakke om prosessen

Tidligere i år presenterte sykehuset planene for Sørlandet sykehus for 2030. Det ble konkludert med at et nytt storsykehus for hele landsdelen må ligge i Kristiansand.

Sykehusdirektør Jan Rogert Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

Foto: Lars Eie / NRK

6. februar neste år kommer sykehusdirektør Jan Roger Olsen med ei innstilling om hvordan han mener sykehusene bør organiseres.

Sykehusledelsen skal delta på folkemøtet i dag, der klinikksjefen vil snakke om hva som skjer framover fra sykehusets side.

– På mine vegne kan Geir Bøhler si noe om prosessen fram til 6. februar da vi skal gjøre et foreløpig vedtak. Han kan også snakke om prosessen fram til våren 2016, da vi skal gjøre et endelig vedtak når det gjelder 2030-planen, sier sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

Professor Bjarne Jensen mener Flekkefjord lokalsykehus er effektivt og veldrevet. Myndighetene bør ikke legge ned et slikt sykehus.