Kjemper for å hindre at langtidsledige ingeniører faller ut av arbeidsmarkedet

– Mange ingeniører som mistet jobben i oljebransjen, står i fare for varig å falle ut av arbeidslivet. Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, NITO, slår alarm.

Malini Sarah Espeland

Malini Sarah Espeland er leder for ingeniørenes fagforening NITO i Vest-Agder, og bekymret over at 1069 av foreningens om lag 6000 medlemmer i Agder-fylkene er arbeidsledige.

Foto: Privat

Ledigheten blant ingeniører går ned, men ikke i Agder

– Jeg er bekymret for situasjonen, sier leder for NITO Sør, Malini Sarah Espeland.

– Mange ingeniører har søkt utallige jobber og har vært villig til å flytte, men de kommer ingen vei.

Mange langtidsledige

Den generelle ledigheten i Agder-fylkene går ned, men ledigheten blant ingeniører organisert i NITO øker.

– Nå er vi oppe i 1067 personer som har vært ledige i mer enn 12 måneder blant våre medlemmer, sier Espeland.

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer på alle nivåer: bachelor, master og høyere. I agderfylkene har organisasjonen vel seks tusen medlemmer.

Bare løpet av det siste kvartalet har antallet NITO-medlemmer som har vært arbeidsledige i mer enn 12 måneder, økt med 290 personer eller nær 40 prosent. Sammenlignet med for ett år siden er ledige i denne gruppen mer doblet.

Aust-Agder er den avdelingen i NITO som har høyest andel ledige.

Mange ingeniører går uten jobb. Samfunnet er ikke lagt opp til å håndtere arbeidsledige med høy utdannelse. Det mener Norges ingeniør og teknologiorganisasjonen NITO. De mener langsiktige ingeniører faller utenfor arbeidslivet.

– Ber om rause ordninger

Espeland mener flere må trå til for at de som ønsker å omstille seg, får anledning til det.

– Det er nødvendig å legge til rette for at ferdigutdannede kan ta tilleggsutdannelse uten å miste dagpengene. NAV-systemet kan bli bedre rustet til å håndtere høykvalifiserte arbeidsledige.

–Ingeniører som har arbeidet i oljebransjen, er flinke til mye annet enn det de har jobbet med på med på de tidligere arbeidsplassene. Norges industri skal omstilles, og da trenger vi folk som kan designe løsninger. Vi etterlyser en bedre og mer målrettet politikk, både fra regjeringen og opposisjonen, sier Espeland.

Maya Twedt Berli

Regionsjef i NITO Sør, Maya Twedt Berli tror situasjonen vil normaliseres etter hvert.

Foto: NRK

– Har tro på «mekatronikklab'en»

Regionleder i NITO Sør, Maya Twedt Berli er optimistisk på vegne av ingeniørene, men sier at det vil ta tid før situasjonen normaliserer seg.

– Norge er avhengig av ingeniører – ikke minst på drifts- og velferdssiden. I bygg og anlegg er det vekst.

Men de som har utdannelse som sikter inn på oljebransjen, har problemer.

– Mange nyutdannede har ikke kommet seg inn på arbeidsmarkedet ennå, og fanges heller ikke opp av ledighetsstatistikken. Her kan det være mørketall.

Berli har allikevel håp for fremtiden.

– Jeg tror mye spennende vil skje i kjølvannet av det nye mekatronikklaboratoriet, ved Universitetet i Agder.

Mechatronics Innovation Lab tar mål av seg til å bli et verdensledende senter for innovasjon. De skal bidra til å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som ikke finnes i Norge i dag.

– Landet har bruk for ingeniører, og vi har ikke råd til at noen faller ut av arbeidsmarkedet nå, sier Maya Twedt Berli.