Kjempar for Kjevik

Kristiansandordførar Harald Furre har ikkje gitt opp kampen om å behalde Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Tysdag vart regjeringspartia og Arbeiderpartiet einige om Forvarets langtidsplan, som inneber flytting av skulesenteret til Værnes i Trøndelag

Kristiansandordførar Harald Furre har ikkje gitt opp kampen om å behalde Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. I går vart regjeringspartia og Arbeiderpartiet einige om Forvarets langtidsplan, som inneber flytting av skulesenteret til Værnes i Trøndelag.