Hopp til innhold

Kjell vil ikke miste flere kolleger

Bussjåfører i Nettbuss har mistet tre kolleger i bussulykker de siste årene. I tillegg har én blitt hardt skadet. Nå vil sjåførene ha sikrere busser.

Hovedtillitsvalgt i Nettbuss Kristiansand, Kjell Holbek

Hovedtillitsvalgt i Nettbuss Kristiansand, Kjell Holbek, er bekymret for sin egen og andre sjåførers sikkerhet.

– Før hadde bussene en motor foran som ble holdt på plass av to store bærebjelker. Disse tok av for støyten. Hvis jeg med dagens buss treffer en bil som er like høy, blir jeg klistret opp etter bakruta på bussen, sier hovedtillitsvalgt i Nettbuss Kristiansand, Kjell Holbek.

Han og kollegene i Kristiansand er bekymret for sin egen sikkerhet. De mener arbeidsplassen i førersetet på en av de 75 lokalbussene, er alt for utsatt hvis det skulle skje en ulykke.

Gjentatte henvendelser til Samferdselsministeren

Selskapets verneombud har flere ganger henvendt seg til Samferdselsministeren for å få gjort noe med dette. I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i mars i fjor, skriver verneombud Marianne Nattestad, at sikkerheten på sjåførplassen i busser klasse 1 og 2, begynner å bli et stort problem, og at det for mange bussjåfører er en mental utfordring.

Etter tre purringer til Samferdselsministeren på grunn av manglende svar, ble det skrevet et nytt brev nå i januar. I brevet som er sendt til Samferdselsministeren, Stortinget ved transport- og kommunikasjonskomiteen og til samferdselskomiteer i samtlige fylker, tar hovedtillitsvalgt i Nettbuss, Harald Sehm, på nytt opp saken.

Buss Nettbuss

Det er disse bussene sjåførene mener ikke er sikre nok.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

I slutten av januar i år kom det svar fra Samferdselsdepartementet, som beklager at henvendelsen ikke har blitt fulgt opp tidligere.

I svaret står det at departementet registrerer at arbeidet som gjelder kollisjonssikkerhet for buss, ikke er kommet særlig langt, og at de har forståelse for bussjåførenes bekymring.

Ifølge Samferdselsdepartementet, er det felles europeiske tekniske krav til kjøretøy, og derfor må arbeidet for strengere krav først og fremst skje på europeisk plan. Det påpekes imidlertid at departementet mener det er god grunn til å ta opp dette spørsmålet på nytt internasjonalt.

– Det som skiller sjåførene fra døden, er tynt blikk og plastikk

Det er Agder kollektivtransport som ut fra bestemte kriterier, bestemmer hvilke busser som skal brukes i Kristiansand. Administrerende direktør Siv Wiken, mener det vil bli veldig kostbart å be om noe spesielt for Agder som ikke resten av landet eller Europa ber om.

– Her må vi jobbe sammen som bransje for å få så gode og trygge arbeidsplasser som mulig for sjåførene, og selvsagt også passasjerene, sier hun.

Siv Wiken

Administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk, Siv Wiken.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Hovedverneombud i Nettbuss Kristiansand, Per Finn Bjørnhom, mener anbudskrigen går på sikkerheten løs.

– Det som skiller sjåførene fra døden, er tynt blikk og plastikk, sier han, mens han dunker lett i den flate fronten på en av de mange blåe bussene i Kristiansand.

Når det gjelder ulykkene som har vært, vil ikke Nettbuss ta stilling til om det har sammenheng med kollisjonssikkerheten.

Per Finn Bjørnhom

Hovedverneombud i Nettbuss Kristiansand, Per Finn Bjørnhom, mener bransjen er glemt i lovverket.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK