Oppfordrer folk til å velge grønt

Kjell Ingolf Ropstad er førstkandidat på KrFs stortingsvalgliste i Aust-Agder. Han vil ha miljøbilpremie på 25.000 kroner til de som velger "grønn" bil.

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad vil ha høyhastighetstog og miljøbilpremie på 25.000 kroner til de som velger 'grønn' bil.

Foto: Per Arne Kvamsø

– Jeg har tro på grundig og langsiktig arbeid, og jeg vil fortsette å knytte kontakter med sentrale politikere i alle partier for på den måten lettere å få gjennomslag for viktige saker for Sørlandet. Det er også viktig å jobbe samlet på agderbenken på Stortinget og sammen med ordførerne på Agder, sier Ropstad.

Han mener at den viktigste enkeltsaken å få løst i neste stortingsperiode er ny E18.

– Det er mange viktige saker, men hvis jeg skal trekke frem en enkelt sak så må det være fortgang i byggingen av ny E18 slik at den kan komme i gang i 2014 og ikke 2019 som det ligger an til nå, sier han.

Ny E18 fra Kristiansand til Grimstad åpner i år, men fortsatt gjenstår mye utbygging av ny E18 østover mot Telemark.

Les også: Vil ha helsesøstre på kjøpesentre

Vil ha ett Agder-fylke

• Bør Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen så fort som mulig?

– Det er gode argumenter for begge deler. Jeg tror fylkene vil være tjent med å slå seg sammen, og jeg tror Aust-Agder kan få en vekst som følge av det. Nå er det vedtatt en prosess for å se på fordeler og ulemper, og jeg mener det er viktig at de får gjort en grundig jobb før beslutningen tas, sier Ropstad.

Agderfylkene scorer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Ropstad mener mer utdanning er veien å gå for å løse dette.

– Nøkkelen ligger i å sikre alle utdanning. De som har fagbrev, kompetansebevis eller høyere utdanning klarer seg mye bedre. Samtidig vil jeg løfte frem Sørlandet som et flott sted å bo og jobbe politisk for å sikre at både kvinner og menn har like muligheter og har reelle valgmuligheter for karrierevalg og praktiske løsninger for familien.

Les også: Andakt i friminuttene

• Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– Det er en kald og klar høstdag på jakt med gode kompiser. Elg- eller rådyrlos, god "kaffi" og historier rundt bålet. Det er livskvalitet det, sier han.

Les også: Bensinkrig på nettet

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene er bedt om å svare på fem like spørsmål som NRK har utformet. Her er Kjell Ingolf Ropstads svar:

• Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– KrF er det eneste partiet som er både opptatt av å ta vare på miljøet, bekjempe fattigdom og stoppe sorteringssamfunnet. Dette er de tre store utfordringene samfunnet står overfor, og KrF er tydelig forankret i de kristne verdiene som nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar.

• Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– At vi kommer med konkrete tiltak for å løse klimautfordringen. Som å sette Sørlandet i front som landsdelen for fornybar energi, at vi får høyhastighetsbane og at vi innfører miljøbilpremie på 25.000 kroner slik at det lønner seg å velge "grønt".

• Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At vi får gjennomslag for mest mulig av KrF sin politikk. Jeg ønsker ikke makt for en hver pris.

• Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Jeg vil helst samarbeide med Venstre.

• Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Jeg kan samarbeide med alle partier. Som medlem i et sentrumsparti er det naturlig at jeg har minst felles med fløypartiene.

Les: Politiske stjerner fra Agder