NRK Meny
Normal

Kiropraktor dømt for seksuelt overgrep under hjemmebesøk

En tidligere kiropraktor er i Kristiansand tingrett dømt til sju måneders fengsel for å ha forgrepet seg på en kvinne han var på hjemmebesøk hos.

Kristiansand tingrett

Saken var oppe i Kristiansand tingrett.

Foto: Tinghuset

Domfelte var på hjemmebesøk hos en kvinne han var behandlende kiropraktor for, da han skal ha forgrepet seg på henne seksuelt.

Kiropraktoren er dømt etter straffelovens paragraf 193, første ledd, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling eller tillitsforhold.

I tillegg er han dømt for overtredelse av helsepersonelloven.

Mannen har ikke lenger autorisasjon som helsearbeider. Han erkjente ikke straffskyld da saken ble behandlet i tingretten i begynnelsen av måneden.

Sprikende forklaringer

Kiropraktoren og kvinnen har ulike forklaringer på hva som skjedde under hjemmebesøket.

Rettens flertall er av den oppfatning at tiltalte utvilsomt forstod at han misbrukte sin stilling som behandler for å oppnå seksuell kontakt.

Fra dommen

Rettens flertall mener kiropraktoren ikke har opptrådt troverdig. Mannen har endret forklaring underveis og retten mener dette fremstår som en bevisst tilpassing til bevisene.

Rettens flertall mener den fornærmede kvinnen er troverdig og viser til at hun har fastholdt samme forklaring hele tiden. Retten mener også SMS-kommunikasjon mellom kiropraktoren og kvinnen etter hendelsen, underbygger hennes versjon av hva som skjedde.

Dommen var ikke enstemmig. Én meddommer fant ikke kvinnen troverdig. Han mente hennes og kiropraktorens forklaringer var så sprikende at det er umulig å danne seg et bilde av det faktiske hendelsesforløpet. Meddommeren mente derfor mannen burde frikjennes.

Misbrukte sin stilling

Rettes flertall er imidlertid ikke i tvil om at kiropraktoren forstod at han misbrukte sin stilling som behandler til å oppnå seksuell kontakt.

Retten mener kiropraktoren ikke har handlet i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og gitt den omsorgsfulle hjelp man kan forvente ut fra hans kvalifikasjoner.

I straffeutmålingen virket det i skjerpende retning at kvinnen befant seg i en sårbar situasjon.

Redusert straff etter sommel

Retten mente mannen burde dømmes til minst ni måneders fengsel. Straffen ble likevel satt til sju måneders fengsel fordi saken har tatt unødvendig lang tid.

Saken har vært ferdig etterforsket i over ett år. Først i oktober i fjor ble det tatt ut tiltale, og saken kom opp for retten i februar 2015. Retten mener saken normalt burde vært avgjort i rettssystemet innen sommeren i fjor.

Mannen er også dømt til å betale den fornærmede kvinnen 100.000 kroner i oppreisning.