Kirkens bymisjon med barnehage-suksess

Kirkens Bymisjons åpne barnehage i Arendal er en suksess. I fjor ble det registrert 250 forskjellige barn fra 28 ulike nasjoner i barnehagen.

barnehage

Det er stor pågang av barn og foreldre i den åpne barnehagen til Kirkens Bymisjon. (illustrasjonsbilde)

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Siden barnehagen åpnet i 2014 har den i snitt hatt 20 barn innom daglig, tre dager i uka.

Vikarierende pedagogisk leder, Anne Hustoft Sodeland, mener barnehagen fyller et viktig behov.

Anne Elisabeth Softeland

Vikarierende pedagogisk leder, Anne Elisabeth Softeland, opplever et stort behov for åpen barnehage.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Det er jo mange som velger å være hjemme lengre med barna sine, og opplever at de mister sitt kontaktnett. Her kan de treffe andre voksne og deres barn.

Åpen barnehage ledes av en førskolelærer, og det er et mål at ansatte og frivillige skal være gode forbilder i forhold til hvordan man snakker og samhandler med barn.

En viktig møteplass

Det koster 30 kroner å ta med ett barn i den åpne barnehagen. Det må alltid være med en voksen omsorgsperson med barnet.

Sodeland sier barnehagen er en viktig møteplass både for barna og de voksne.

– Vi startet for to år siden, og det har vært en suksess fra første stund. Det bar tydelig at vi har dekket et behov som var der.

Barnehagen samarbeider både med helsestasjon, familieteam og voksenopplæringa i Arendal kommune.