Kirkeansatte føler seg mobbet

Fellesrådet i Kvinesdal har kontaktet Arbeidstilsynet på grunn av en konflikt mellom sognepresten og de kirkeansatte.

Kvinesdal kirke

Fellesrådet i Kvinesdal og Agder og Telemark bispedømme har i flere år jobbet for å få bedre arbeidsmiljø i kirkestaben i Kvinesdal. Nå er Arbeidstilsynet koblet inn i saken.

Foto: NRK

Agder skriver at ansatte i kirka i Kvinesdal føler seg mobbet av sognepresten, og at Arbeidstilsynet nå er koblet inn i saken.

Ifølge avisa opplever de ansatte sognepresten som en person som skaper vanskelige arbeidsforhold og mellommenneskelige problemer.

Har jobbet med miljøet i flere år

Agder og Telemark bispedømme, som er prestens arbeidsgiver, tilbakeviser at sognepresten i Kvinesdal er innblandet i en mobbesak.

Personalsjef Torbjørn Køhn mener saken er skjevt framstilt.

– Den framstillinga må nyanseres kraftig. Vi har sammen med Fellesrådet i Kvinesdal hatt en flerårig jobb, der vi har jobbet for å få bedre arbeidsmiljø i staben i Kvinesdal.

– Vår innfallsvinkel har ikke vært at det er en mobbesak. At saken nå kommer opp som en mobbesak må vi ta stilling til og jobbe videre med. Det tar vi jo alltid på alvor, men det har altså ikke vært vår innfallsvinkel, sier Køhn til NRK.no.

Saken sendt til Arbeidstilsynet

Fellesrådets leder Ove Larsen bekrefter overfor Radio Kvinesdal at noen av de siste årenes oppsigelser, permisjoner og omplasseringer er en direkte følge av konflikten.

– Hva slags konflikt er dette?

– Vi har primært jobbet med en konflikt mellom kirkeverge og sogneprest, der dette også har berørt staben for øvrig. Dette har vi jobbet for å bedre.

– Nå har Fellesrådet valgt å sende saken til Arbeidstilsynet. Dermed ligger saken der, og så får vi se hva som blir den videre fradriften etter det, sier Køhn.

Avviser mobbing

Til Agder sier sogneprest Leiv Gunnar Skiftun at han aldri har blitt anklaget for mobbing.

– Jeg vil understreke at det er helt uforenlig med det å være prest og drive med mobbing, sier Skiftun til avisa.

Personalsjef Torbjørn Køhn i Agder og Telemark bispedømme sier til NRK at de er interessert i å ivareta sine ansatte og menigheten, og at de jobber for å bedre miljøet i staben så det blir en god arbeidsplass.

– Sognepresten har vi løpende kontakt med og han er selvfølgelig opptatt av at saken skal bli nyansert og bli behandlet på en rett måte, sier Køhn.