Kilden i operasamarbeid om Tosca

For første gang skal Kilden Opera i Kristiansand samarbeide med to andre regionoperaer om en større oppsetning. Tosca har premiere i Kristiansand i september, og skal settes opp i samarbeid med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og Opera Rogaland.

Kilden Kristiansand