Kaster mer enn det er plass til

Søppelplass i Grimstad blir for liten. Agder Renovasjon vil nå ha tillatelse til å ta imot 60 prosent mer søppel enn i dag.

Avfallsanlegget på Østerhus i Grimstad har hatt en kraftig økning i søppelmenge de siste årene. Nå søker de fylkesmannen om lov til å øke fra 9000 tonn årlig til 15000 tonn.

Stor økning av søppel

Anita Aanonsen Jernquist

Anita Aanonsen Jernquist i Agder Renovasjon frykter folk vil kaste mer i søppel i naturen og vil sikre at søppelet tas hånd om av profesjonelle.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Avfallsplassen i Østerhus i Grimstad drukner nesten i søppel. Befolkningsvekst og mer bruk- og kastmentalitet er noen av årsakene, sier daglig leder i Agder Renovasjon, Anita Aanonsen Jernquist.

– Det er en jevn økning generelt med avfall og en befolkningsøkning og vi ønsker et anlegg som kan ta imot det avfallet som reelt er her på en forsvarlig og miljømessige best mulige måten, og at ikke folk finner villfyllinger og andre steder for å levere det, sier hun.

Vil utvide søppelplassen

Søppelstrømmen til anlegget i Østerhus i Grimstad har økt jevnt og trutt de siste årene, og nå søker Agder Renovasjon om en tillatelse fra Fylkesmannen til å ta imot mer enn 60 prosent mer avfall – fra 9000 til 15000 tonn i året.

Seb Cato Larsen

Seb Cato Larsen på avfallsplassen på Østerhus opplever at søppelmengden vokser fra år til år.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Også formannen på fyllinga i Østerhus, Seb Cato Larsen, har merket den økte pågangen

– Den er stadig økende. Det er mye forbruksting og restavfall.

– Blir det så mye at dere har problemer med å ta hånd om det?

– Av og til har vi problemer og verst er det på sommeren, sier Larsen.

Mer og mer el-avfall

Jernquist i Agder Renovasjon ser også en økende tendens til at folk kaster stadig mer elektriske artikler.

– Mobiltelefoner skifter folk oftere og oftere og tv-apparater blir større og flatere – så vi ser en utvikling på våre anlegg både her og i Heftingsdalen at mange slike ting kommer inn jevnt og trutt hele tida. Vi kaster rett og slett mer, sier Jernquist.