Kåseri - Elling Bere

"Menn dør før kvinner" er titelen på Elling Beres kåseri denne torsdagen.

Elling Bere

Elling Bere, kåsør 24.1.2008

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Elling Bere er 1.amanuensis i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder.

Han er tredjemann ut i vår kåseriserie med utgangspunkt i UiA (Universitetet i Agder)

Her er Elling Beres kåseri 24.1-2008:

Hør kåseriet her

Menn dør før kvinner.

Det er mange faktorer som spiller inn her, og en av dem er spisevaner. Menn spiser mer av det som er usunt, mens kvinner spiser mer av det som er sunt – for eksempel frukt og grønnsaker. Dette er en trend som vi også ser igjen blant barn. Gutter spiser atskillelig mindre frukt og grønnsaker enn jenter.

Vi har i et forskningsprosjekt nylig sett nærmere på dette. Det var en faktor som klart skilte seg ut som en forklarende årsak til denne kjønnsforskjellen – nemlig barnas preferanser for frukt og grønnsaker. Gutter spiser altså mindre frukt og grønnsaker enn jenter rett og slett fordi de liker det dårligere. Ikke fordi de har lavere kunnskaper angående mat og helse, dårligere rollemodeller og så videre – selv om de også har det.

Så hvorfor liker gutter og menn frukt og grønnsaker i mindre grad enn jenter og kvinner? Dette har det internasjonalt vært lite fokus på, og ingen gode svar foreligger.

Jeg vil derfor fremme en hypotese.

Når det kommer til mat er menn jegere og kvinner er samlere. Slik var det for lenge siden, og slik er trenden også i dagens samfunn - på tross av et meget sterkt fokus på likestilling. I fjor var det 130 tusen aktive mannlige jegere i Norge mot kun 7000 kvinnelige. Samtidig er det flere kvinner enn menn som plukker bær og sopp. Selv om maten som har blitt jaktet og sanket opp gjennom tiden har blitt fordelt på begge kjønn, er det ikke urimelig å tenke seg at menn hele tiden har spist mer animalske produkter, mens kvinner har spist mer plantemat – grunnet nærheten til innhøstingsmetoden. Den samme kjønnsforskjellen ser vi faktisk også igjen hos sjimpanser. Over tid kan derfor preferansene for de ulike matvarene ha utviklet seg forskjellig for menn og kvinner.

Hvilken relevans har dette i dag? Jo – hvis en ser på hvordan maten har utviklet seg, så er de matvarene som sankes fortsatt sunne; bær, andre frukter, grønnsaker og nøtter, mens kjøttet som produseres i dag er av en helt annen ernæringskvalitet enn det som kan jaktes vilt. Viltkjøtt har en super næringssammensetning. Det er for eksempel magert, og det fettet som finnes er av den sunne typen. Dagens kjøtt, produsert mer og mer på en industriell måte, er mye feitere, og med relativt mye mer av det usunne fettet.

Altså – min hypotese er at menn spiser mer usunt enn kvinner, ikke fordi vi i utgangspunktet liker usunn mat, men fordi den maten vi liker i større grad har blitt usunn over tid.

Det er altså ikke vår skyld (i alle fall ikke bare vår skyld) at våre kvinner strever med, og ergres over, at vi ikke spiser mer grønnsaker. Det ligger kanskje i vår natur?