Hopp til innhold

Kartlegger fritidsfisket

Fisking er blant de mest populære hobbyene vi har, men hvor mye fisk får vi?

Alf Ring Pettersen

Havforsker Alf Ring Pettersen ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen har intervjuet over hundre fiskere om hvor ofte de fisker, hva de fisker med og hvor mye fisk de får. Her intervjuer han tre tyskere som har fått fem torsk og 15 sei i løpet av tre timer på havet.

Foto: Espen Bierud / NRK

For første gang skal forskere nå kartlegge omfanget av fritidsfisket langs kysten.

Fisking er blant de mest populære fritidssysslene her i landet, men forskerne vet i dag lite om omfanget av disse fangstene.

NETT-TV: FORSKER JAKTER PÅ FISKERE

Havforsker Alf Ring Pettersen, ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen, skriver doktoravhandling om fritidsfisket. Han vil utvikle en modell for å beregne hvor mye fisk og hvilke arter som blir tatt av deg og meg.

Mye ute på havet

Yngve Olsen

Yngve Olsen fra Arendal liker best å fiske makrell.

Foto: Espen Bierud / NRK

I mostetning til tradisjonell havforskning, er Ring Pettersen mest opptatt av menneskene på sjøen. På et tokt i arendalsskjærgården, møter forskeren fritidsfisker Yngve Olsen og sønnen Harald. De er ofte på sjøen for å fiske.

- Jeg er ofte ute, og for det meste er jeg ute tidlig om morgenen, sånn i firetida. Det er noe eget med stemningen på havet så tidlig på morgenen, sier Olsen, som aller best liker å fiske makrell.

LES: MAKRELLEN E' KOMMEN

Forskeren møter også en båt med tre tyskere som på tre timer har fått fem torsk og 15 sei.

- Dette er egentlig en ganske typisk fangst for tre fritidsfiskere, mener Ring Pettersen.

Fire av ti fisker

Fisk

Fritidsfisket er trolig mer utbredt enn man tidligere har trodd, men hvor mye dette har å si for fiskebestandene i havet er ikke kjent.

Foto: Espen Bierud / NRK

Nesten 40 prosent av innbyggerne i Norge fisker i løpet av ett år. Det er disse Ring Pettersen vil nå gjennom sitt pionerarbeid.

Han har reist milevis rundt i skjærgården og intevjuet fiskere han møter på i all slags vær. Han plukker også opp blåser han finner på havet og ringer og intervjuer de som eier utstyret om deres fiskevaner.

Han gjør også GPS-registreing, slik at man senere kan se nøyaktig hvor fisken er tatt.

LES: VI FISKET 63 000 TONN UTRYDNINGSTRUET FISK

Forskningen kan få betydning for forvaltningen av blant annet torskestammene våre. Ring Pettersen skal være ferdig med undersøkelsene sine om et år.