Kartlegger fare for nye ras

I forrige uke ble det oppdaget et ras i Steinsåstunnellen på E18 i Lillesand. Nå kartlegges det om det er fare for nye ras i den åtte år gamle tunnellen.

I forrige uke ble det oppdaget et ras i Steinsåstunnellen på E18 i Lillesand. Nå kartlegges det om det er fare for nye ras i den åtte år gamle tunnellen.